Interní výběrové řízení na zahraniční mobilitu výzkumného pracovníka - juniora

Vypisuje se výběrové řízení pro pracovníky SU na vyslání na zahraniční výzkumný pobyt (dále jen „mobilita“), podrobně popsaný níže. Mobilita by proběhla v rámci projektu OP VVV, o který univerzita podala žádost; podmínkou realizace mobility je schválení projektu k financování.

Bližší informace:

konkurz_outgoingJunior_FPF_Warsaw