Gaudeamus v Praze: účast velká, zájem o studium u nás slušný

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě se ve dnech 23. až 25. ledna 2018 zúčastnila Veletrhu vzdělávání Gaudeamus v Praze.

01_gaudeamus2

Účast zájemců byla značná a měli jsme z ní radost.  Maturanti i studenti nižších ročníků středních škol se zajímali o přírodovědné obory včetně fyziky či informatiky.  Náš tým má nyní k dispozici více než sedmdesát vyplněných dotazníků a e-mailových adres středoškolských studentek a studentů a bude s nimi dále pracovat. Počítáme s oslovením každé(ho) z nich individuální formou.

01_gaudeamus

I když jsme nejčastěji odpovídali na dotazy týkající se studijních oborů ústavů fyziky, informatiky, historických věd a Institutu tvůrčí fotografie, informovali jsme zájemce samozřejmě také o oborech, které nabízejí všechny ústavy FPF. Odpovídali jsme rovněž na otázky týkající se studia na Fakultě veřejných politik v Opavě a Obchodně podnikatelské fakultě v Karviné.

TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby