Interkulturní semináře se zaměřením na africký kontinent

Ve dnech 21. a 22.5.2014 se uskuteční dva semináře se zaměřením na africký kontinent. Semináře proběhnou od 14:00 v zasedací místnosti děkanátu, přednášející Mgr. Pavlína Fulnečková.

21.5. - Specifika výzkumů v kulturně odlišných oblastech se zaměřením na africký kontinent

Obsah:
Afrika - láska na první pohled?
Afrika - realita x média.
Praktické poznatky z provádění výzkumů na africkém kontinentu.

22.5. - Specifika výzkumů v kulturně odlišných oblastech - případová studie Zambie

05_Zambie
Obsah:
Zambie - země, kam turisti nejezdí?
Osobní poznatky z výzkumu v Zambii.
Specifika výzkumu od jiných oblastí.

 

Semináře jsou součástí projektu OP VK Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektoriálních přístupů při studiu., reg.č. CZ.1.07/2.2.00/28.0271.

Logo projektu