Archiv článků

Den vědy
AIESEC studium v zahraničí
Čtyři noví absolventi doktorského studia
Slavista prof. dr. Marc L. Greenberg přednáší v listopadu v Opavě
Význační absolventi FPF se sejdou 3. listopadu
Přednáška věnovaná raným textům Bohumila Hrabala
Fotogalerie: Higher education in the U.S.
Srbština (a) chorvatština v historickém a jazykovém kontextu
Výzva studentům chybějících na imatrikulaci
Přednáška Prusko-rakouská válka 1866 a rakouské Slezsko
Přednáška Demokracie a (ne)přizpůsobivost
Marc L. Greenberg: poslední tři prezentace od 22. do 24. listopadu
Michael Stavarič: Brenntage. Autorské čtení ve čtvrtek 24.listopadu
Setkání fotografických škol v Ústí nad Labem
Česko-polský seminář spojený se křtem knihy ve středu 30. listopadu
Slavnostní zasedání akademických senátů a vědeckých rad 6. prosince
Děkanské volno v úterý 6. prosince od 11 hodin
Slezskou univerzitu navštíví prezident Václav Klaus
8. prosince Přednáška Občanská společnost, protest a demokracie v ČR po roce 1989
Barcamp (nejen) pro politology proběhne 10. prosince
Zpívání na schodech v úterý 13. prosince
Přednáška Pojetí literatury v Derridově dekonstrukci v úterý 13. prosince
Přijďte na Den her ve čtvrtek 15. prosince
Studijní oddělení 22. – 30. prosince uzavřeno
Reportáž z návštěvy prezidenta Václava Klause
Den otevřených dveří proběhne 8. února
Prodej lístků na ples
Série přednášek "Kriticky myslících osobností"
Prodloužení termínu přidávání přihlášek ke studiu
Předprodej vstupenek na ples
Ocenění magnesia Litera
Dvě opavské germanistky editorkami prestižního titulu
Nominace na cenu Magnesia Litera
Záznam ze Dne otevřených dveří Filozoficko-přírodovědecké fakulty
Přijímací řízení pro doktorská studia na rok 2012/2013
Ocenění za objem mobilit v programu Erasmus
Rozhodnutí o přiznání sociálního a ubytovacího stipendia
Přednáška na téma Die deutsche Sprache im Zeitalter der Globalisierung
Svatá Hedvika – patronka Slezska
Přednáška "Kotouč - Hora Olivetská. Historie badatelské činnosti na Štrambersku"
Přednáška Pojetí literatury v Derridově dekonstrukci II
Beseda s opavskou básnířkou Gabrielou Onderkovou
Workshop na téma Osobnost a kariérní směřování v Opavě a v Karviné
Studijní oddělení
Mezinárodní vědecký workshop bude zajímat specifický svět klášterů
Děkanské volno
Děkanské volno
Opavský majáles Slezské univerzity
Přispějte do literárního sborníku Slezské univerzity
Beseda s opavským básníkem Radkem Glabazňou
Odstávka IS/STAG a JIS
Přednášky a semináře v rámci projektu "Historizace střední Evropy"
Antonín Jan Jungmann - literát
Kontrola studia
Zážitkový večer na téma Entomofágie
Zasedání Akademické obce SU ze dne 9. května
Okruhy státnicových otázek pro obor Multimediální techniky
Komorní sbor Slezské univerzity přispěje slavnosti pojmenování opolského náměstí a ulice po Václavu Havlovi
Obor Multimediální techniky má své první bakaláře
První hřích umění studentů Audiovizuální tvorby
Reportáž z dubnové konference věnovaná svaté Hedvice
Reportáž z celostátní studentské vědecké konference Historie 2011
Prof. PhDr. Dušan Uhlíř, CSc. jmenován emeritním profesorem FPF SU
Bakalářská a magisterská promoce 29. a 30. června
Popularizace nejnovějších výzkumných výsledků ÚHV FPF SU v oblasti historických věd v rámci středoevropské komparace
Přednáška na téma: Possibilities and surprises of vacuum dark fluid
Přednáška na téma: Analýza X-ray observačních dat
Přednáška na téma: Fenomenologie QPOs na krátkých časových škálách
Zástupci FPF SU jsou zváni na slavnostní pojmenování "ondřejovského dvoumetru"
Letní muzeologická škola II
Letní škola - ŠKOLSTVÍ, VÝCHOVA A VZDĚLÁVÁNÍ V 19. A 20. STOLETÍ
Kontrola studia za akad. rok 2011/12, registrace předmětů do zimního semestru akad. roku 2012/13 a zápis do akad. roku 2012/13
Kontrola studia
Mezinárodní astrofyzikální konference NS Synergy 2012
Slavnostní zahájení akademického roku 2012/2013
Imatrikulace studentů prvního ročníku, děkanské volno
Termíny promocí
Přihlášky do kurzů CISCO v ak. roce 2012/2013
Doplňovací volby do studentské komory Akademického senátu FPF SU – 2. kolo
A postdoctoral position in computer science at the Silesian University
Seminář Monitorování viskoelastických vlastností kůže při léčbě jizev
Seminář Laserová dopplerometrie v diagnostice popálenin
X. Mezinárodní festival outdoorových filmů na Slezské univerzitě
17. listopad – Den studentstva
Seminář vybraných metod zpracování dat v biomedicíně
Miniworkshop o vědě a výzkumu v geograficky, kulturně a časově odlišných podmínkách
Science and Magic in Byzantium
Dílčí volební komise Akademického senátu - kandidáti do SK
Toxikologie I. část
ELIMED: a new concept of hadron therapy with laser-driven beams
VědaNevěda
Výzva studentům
Stipendijní pobyty v zahraničí - informační schůzka
Kolokvium Procesy kulturní výměny ve střední Evropě 1200-1800 proběhne 5.-6. prosince
Dnes projekce snímku Václav Havel, Praha – Hrad I
Inovativní semináře na Ústavu historických věd
Seminář GSM monitorovací systémy
Školička moderní astrofyziky
2. kolo doplňovacích voleb na dvě uvolněná místa ve studentské komoře Akademického senátu FPF SU
Úspěch Audiovizuální tvorby na Ekofilmu