Bobir Toshmatov a Daniel Charbulák obhájili na Ústavu fyziky doktorský titul

Ústav fyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty (ÚF FPF) Slezské univerzity v Opavě má od 24. srpna 2018 dva nové absolventy doktorského studijního programu P1703 Fyzika (čtyřletá), studijního oboru Teoretická fyzika a astrofyzika.

Jsou jimi Mgr. Bobir Toshmatov, Ph.D. a Mgr. Daniel Charbulák, Ph.D.

Třicetiletý vědec pocházející z Uzbekistánu Bobir Toshmatov byl studentem doktorského studia na ÚF od akademického roku 2014/2015. Přijat zde byl po dokončení magisterského studia na Tashkent Univerzity v Uzbekistánu, kde si ho jako vynikajícího studenta vyhlédl profesor Zdeněk Stuchlík. V doktorském studiu se věnoval problematice fyzikálních procesů v okolí černých děr a jiných kompaktních objektů popisovaných jak v rámci Einsteinovy teorie gravitace, tak i některých alternativních teorií gravitace.

09_UF Bobir

Foto: Bobir Toshmatov vlevo.

Nově nabytý doktorský titul obhájil disertační prací Částice a pole kolem kompaktních objektů. Práce představuje a shrnuje výzkum a jeho výsledky týkající se zkoumání nových regulárních Ayón-Beatových-Garcíových a generických černoděrových řešení v obecné teorii relativity spojené s nelineární elektrodynamikou; je prezentováno odvození těchto řešení, jejich energetické podmínky a geometrie těchto řešení studovaná prostřednictvím pohybu testovacích částic, speciálně kruhových geodetik. Další studium se týká skalární, elektromagnetické a gravitační kvazinormální módy a stability sféricky symetrických černých děr v obecné teorii relativity spojené s nelineární elektrodynamikou, v „brancworld“ modifikaci obecné teorie relativity, pro temnou energii (Schwarzschildův de-Sitterův prostoročas) a konformní gravitaci.

Připomeňme, že Bobira Toshmatova navrhl děkan FPF Zdeněk Stuchlík na Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy studia ve studijním programu a za mimořádné činy studentů pro rok 2017.

Daniel Charbulák se věnoval doktorské disertační práci Optické efekty v polích kompaktních objektů. Zabýval se šířením světla v poli Kerrových-de Sitterových

černých děr a nahých singularit. Pohyb fotonů podrobně analyzoval na použití Carterových rovnic. Tento rozbor umožňuje studovat vliv rotace zdroje gravitace a kosmické repulze na strukturu a vlastnosti sférických fotonových orbit a tvar světelných únikových kuželů a s tím souvisejících stínů černých děr ve vhodně vybraných referenčních soustavách.

TEXT a FOTO: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby