Personální složení

vedení centra:

Mgr. Zuzana Urbánková

 

stálí členové:

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., děkan FPF

Prof. PhDr. Vladimír Birgus

Doc. Mgr. Jiří Siostrzonek Ph.D.

Ing. Petr Jančárek (garant filmové sekce)

MgA.Ondřej Durczak (garant fotografické sekce)