Náplň činnosti

 • tvorba videí, fotografií, filmů

  1. propagační videa a filmy pro FPF
  2. propagační fotografická tvorba pro FPF
  3. reportážní videa a foto tvorba pro FPF
  4. reportážní videa a foto tvorba pro SU
  5. natáčení a fotografování důležitých událostí pro FPF a SU

 • prezentace fakulty - spolupráce na přípravných pracích
 • příprava a zajišťování výstav souvisejících s tvorbou studentů, pedagogů a vědeckých pracovníků FPF
 • komunikace s médii – tisk, televize, rozhlas, internetová média, monitoring tisku
 • prezentace fakulty na fakultním Facebooku a Instagramu
 • Vytvoření a systematické vedení archivu článků, fotografií, videí, filmů
 • Spolupráce s vedoucími ústavů FPF
 • Spolupráce se středními a základními školami
 • Spolupráce s orgány státní správy, samosprávy a zaměstnavateli v regionu