Centrum multimediální tvorby

CMT vzniklo na základě potřeby kvalitní a účinné řízené komunikace mezi FPF a veřejností. Cílem činnosti centra je vytvářet pozitivní image FPF, upozorňovat na kvalitu fakulty, propagovat ji v médiích, vytvářet vědecko-populární, dokumentární a umělecká díla.

  • Základním cílem je zajišťování propagace FPF směrem interním i externím, produkce vědeckých, uměleckých, výukových a propagačních audiovizuálních programů, pořádání konferencí a publikační činnost.
  • CMT je autonomní centrum s rozhodujícími pravomocemi děkana FPF SU.

 

Kontakt

Centrum multimediální tvorby (CMT)
Bezručovo náměstí 13
746 01 Opava

Mgr. Zuzana Urbánková
vedení CMT
zuzana.urbankova (at) fpf.slu.cz