Vedení ústavu

pověřen vedením ústavu
pověřená zastupováním vedoucího ústavu
tajemník ústavu
sekretářka ústavu

Oddělení lingvistiky

vedoucí oddělení

Oddělení literatury

vedoucí oddělení
Externisté

Oddělení knihovnictví

Externisté

Oddělení kulturní dramaturgie

vedoucí oddělení
Externisté