Vedení ústavu

pověřen vedením ústavu
tajemník ústavu
sekretářka ústavu

Oddělení knihovnictví

Externisté

Oddělení kulturní dramaturgie

vedoucí oddělení
Externisté