Kabinet literárněvědné komparatistiky

Kabinet byl založen 9. února 2011, vedením byl pověřen doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D. Pracoviště se soustřeďuje na literárněvědný výzkum, odbornou přednáškovou, seminární a konferenční činnost s výraznou komparativní složkou. Organizuje popularizační aktivity pro odborníky, studenty a veřejnost z oblasti srovnávací literární vědy a interdisciplinárních vztahů ve sféře humanitních věd. Kabinet směřuje k profilování několika směrů vědeckého výzkumu – metodologie komparativního výzkumu, slovanské literární kontakty, moderna a postmoderna v kultuře slovanských národů, dějiny světové literatury, teorie, praxe a kritika (hodnocení) literárního překladu, literárněvědné koncepty 20. století, česká literatura v kontaktech (zejména s literaturou německou, italskou, angloamerickou), evropská kultura, interdisciplinární vztahy (literatura a hudba, literatura a výtvarné umění, literatura a film, literatura a divadlo).

 

Organizace vědeckého života

Kabinet literárněvědné komparatistiky je v současnosti zaměřen na literárněvědný výzkum v areálu styku tří národních literatur (české, polské a slovenské, v minulosti také německé) a jejich komparaci. Postupně se bude orientovat na širší evropský rozměr kulturních a literárních vztahů s ohledem na sjednocující se Evropu. Zejména se zřetelem k možnostem, které přináší spolupráce s místními odborníky z Ústavu cizích jazyků, proponujeme ve výzkumu i v přednáškové činnosti problematiku česko-německou, česko-italskou i česko-angloamerickou. Zároveň plánujeme kooperaci s odborníky na další literární a kulturní vazby (česko-ruské, česko-jihoslovanské aj.) z jiných akademických pracovišť v ČR i odjinud. Vedoucí kabinetu byl řešitelem grantového projektu Česko-polského fóra MZV ČR „Rozumíme si navzájem“ ve spolupráci s polským partnerem, kterým byla katedra slavistiky Ústavu polské filologie Opolské univerzity v Opolí. Z projektu a konference konané v roce 2011 pak vzešla kolektivní monografie Rozumíme si navzájem? Možnosti reflexe minulosti v současnosti v české a polské literatuře, jazyce a kultuře 20. století. Editor a redaktor kolektivní monografie Libor Martinek. Opava: Slezská univerzita, 2011. 156 s. O rok později byl vedoucí kabinetu řešitelem Interního grantového projektu SU v Opavě Od dialektů k literárním jazykům v Evropě a ve spolupráci se českými a zahraničními odborníky vznikla kolektivní monografie Od dialektů k literárním jazykům v Evropě – Od dialektów do języków literackich w Europie. Editor a redaktor kolektivní monografie Libor Martinek. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2012, 160 s. V  roce 2018 proběhl pod hlavičkou Česko-polského fóra MZV ČR a SU v Opavě grantový projekt "Joseph von Eichendorff a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí" ve spolupráci se zahraničním partnerem, kterým byla Varšavská univerzita. Mezinárodní konferenceJoseph von Eichendorff (1788–1857) a česko-polské kulturní a umělecké pohraničí“ proběhla 23. 05. 2018 na Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU v Opavě. Kolektivní monografie Joseph von Eichendorff a česko-polská kulturní a umělecká pohraničí - Joseph von Eichendorff  a czesko-polska kulturowa i artystyczna pogranicza v redakci Libora Martinka a dr hab. Małgorzaty Gamrat vyšla počátkem roku 2019 (320 s.).