Legislativní Komise AS FPF byla schválena  na jednání AS dne 11. 1. 2011 ve složení:

Bc. Pavlína Fulnečková - předsedkyně komise

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D.

PhDr. Petr Vojtal

 

První schůzka legislativní komise AS FPF se uskutečnila dne 13. 1. 2011 v 15 h. Zápis ze schůzky je k dispozici zde.

Aktuality