• Eva Jakubcová
 • vedaavyzkum
 • 23.10.2018
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 09.11.2018

Seminář Možnosti kariéry v institucích EU

 • Peter Mlích
 • vedaavyzkum
 • 03.12.2017
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 23.02.2022

UNESCO a společnost L'Oréal - Pro ženy ve vědě

Světová organizace UNESCO a společnost L'Oréal Česká republika ve spolupráci s Akademií věd ČR vyhlašují dvanáctý ročník projektu Pro ženy ve vědě. Pod heslem „Svět potřebuje vědu, věda potřebuje ženy“ si program klade za cíl podpořit mladé vědkyně v jejich akademické dráze a prezentovat vědu jako perspektivní kariérní volbu pro ženy.

Dvě české vědkyně získají odměnu ve výši 250 000 Kč, kterou mohou využít dle svého uvážení. K účasti v projektu stačí přihlásit v období od 1. 12. 2017 do 31. 8. 2018 svou odbornou práci na www.prozenyvevede.cz.

 • Peter Mlích
 • vedaavyzkum
 • 07.11.2017
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 23.02.2022

Veřejná soutěž INTER-COST (LTC18)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC18). Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí (tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře příslušnými orgány COST), navrhovaných těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím (tematickým okruhům) již navrženým jinými vědeckými týmy.