• Peter Mlích
 • studijni
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

Nově akreditovaný studijní program Multimediální techniky

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě otevírá v 1. kole přijímacího řízení pro akademický rok 2020/2021 nově akreditovaný studijní program Multimediální techniky. Bližší informace naleznete na webových stránkách fakulty v uceleném materiálu Podmínky přijímacího řízení (pdf): https://www.slu.cz/fpf/cz/soaktualniprijimacirizeni
 • Peter Mlích
 • studijni
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

Pokyny pro zadání kvalifikačních prací (bakalářské, diplomové)

.
 • Peter Mlích
 • studijni
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

Povinnosti studentů v souvislosti se SZZk - I (únor 2020)

Povinnosti studentů v souvislosti se SZZk - I (únor 2020)
 • Peter Mlích
 • studijni
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

Důležité upozornění - změna úředních hodin

.
 • Peter Mlích
 • studijni
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

Informace k harmonogramu letního semestru akad. roku 2019/2020

.
 • Peter Mlích
 • studijni
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

Důležité informace pro studenty Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

.
 • Peter Mlích
 • studijni
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

INFORMACE O POSUNUTÍ TERMÍNU ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ, ZMĚNĚ FORMY JEJICH PŘEDKLÁDÁNÍ A O STÁTNICÍCH

Dovolte, abychom Vás informovali o opatřeních přijatých Filozoficko-přírodovědeckou fakultou v Opavě, které se týkají závěrečných prací (bakalářská práce/diplomová práce) a státních závěrečných zkoušek.
 • Peter Mlích
 • studijni
 • 13.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.12.2021

Upozornění v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020

.