• Petr Janík
 • ulgat
 • 29.09.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

KONZULTAČNÍ HODINY – zimní semestr 2020/2021

KONZULTAČNÍ HODINY vyučujících ÚLGAT na zimní semestr 2020/2021.
 • Petr Janík
 • ulgat
 • 25.09.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Workshop a přednáška „Moderní trendy světové kuchyně“ s šéfkuchařem Pavlem Sapíkem

Studenti a pracovníci Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu FPF v Opavě měli ve dnech 23. a 24. září 2020 jedinečnou možnost zúčastnit se přednášky a workshopu na téma „Moderní trendy světové kuchyně“. Obě akce vedl Pavel Sapík, šéfkuchař působící v pražské restauraci Terasa U Zlaté studně, který v sezoně 2001/2002 získal ocenění Kuchař roku a byl také klíčovým členem národního kulinářského týmu.
 • Petr Janík
 • ulgat
 • 26.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 17.06.2020

SZZk – červen 2020

Termín konání státnic v akademickém roce 2019/20 je stanoven na 16. června 2020. Vzhledem k současné situaci a v zájmu zabránění zbytečnému shromažďování, proběhnou SZZk bez společného zahájení a ukončení. Studenti se ke zkoušce dostaví v jim určeném čase, přesný harmonogram bude jednotlivým studentům rozeslán prostřednictvím fakultního emailového účtu.
 • Petr Janík
 • ulgat
 • 29.04.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 31.05.2020

Témata diplomových prací pro Kulturní dědictví v regionální praxi

Jsou zveřejněny témata diplomových prací pro studenty magisterského oboru Kulturní dědictví v regionální praxi - zde.
 • Petr Janík
 • ulgat
 • 29.04.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 31.05.2020

Změny a úpravy Harmonogramu akademického roku a Harmonogramu státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/20

Jsou zveřejněny I. změny a doplnění Rozhodnutí děkanky č. 5/2019 - Harmonogram státních závěrečných zkoušek v akademickém roce 2019/20 na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě a I. změna a doplnění Pokynu děkanky č. 1/2019 Harmonogram akademického roku 2019/2020, oba dva dokumenty najdete zde.
 • Petr Janík
 • ulgat
 • 09.04.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 31.05.2020

Národní digitální knihovna zpřístupnila zdarma digitalizované publikace

Vzhledem k současné epidemiologické situaci a uzavření knihoven byly na adrese http://kramerius-vs.nkp.cz zpřístupněny všechny digitalizované tituly z fondů Národní knihovny ČR a Moravské zemské knihovny v Brně, které byly doposud dostupné pouze ze studoven knihovny. Akademičtí pracovníci i studenti tak mají možnost využít ke studiu, zkouškám, vypracování kvalifikačních a seminárních prací, publikační činnosti, apod. jindy jen obtížně dostupné tituly.
 • Petr Janík
 • ulgat
 • 23.03.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 03.04.2020

Výběrové řízení programu Erasmus+

Milí studenti, i když nemůžeme odhadnout jak dlouho bude trvat mimořádná situace v naši zemi, pokud by se někdo z vás chtěl zúčastnit studentského výjezdu nebo pracovní stáže v rámci programu Erasmus +, pošlete prosím do 1. 4. 2020 na adresu alena.nemcova@fpf.slu.cz tyto dokumenty - motivační dopis v angličtině,životopis v angličtině + výpis studijních výsledků. Veškeré informace k programu Erasmus+ najdete na odkazu: https://www.slu.cz/slu/cz/oprogramuerasmusplus
 • Petr Janík
 • ulgat
 • 26.02.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 12.03.2020

Studentské výjezdy v rámci programu Erasmus+

Oddělení pro vědu a zahraniční styky zve všechny studenty a další zájemce z řad pedagogů na Workshop „Studentské výjezdy v rámci programu Erasmus+“.. Workshop proběhne v úterý 10. března 2020 od 13:30 do 15:00 hod. v zasedací místnosti děkanátu, Masarykova třída 343/37, 746 01 Opava. Pro studenty budou připraveny informace o studentských mobilitách, o přihlašovacích procedurách na zahraniční univerzity, registraci a uznávání zahraničních předmětů a dalších důležitých záležitostech, souvisejících s výjezdem.
 • Petr Janík
 • ulgat
 • 05.11.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 01.03.2020

Prezentace ULGAT na Fóru cestovního ruchu Těšínského Slezska

Organizátoři Fóra cestovního ruchu turistické oblasti Těšínské Slezsko pozvali zástupce Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu (ULGAT) Slezské univerzity do hotelu Kempa v Bukovci, aby prezentovali nabídku bakalářského a magisterského studia.
 • Petr Janík
 • ulgat
 • 05.11.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 01.03.2020

Prezentace ULGAT na produktovém workshopu v Jeseníkách

Euroregion Praděd - dlouhodobý partner Ústavu lázeňství, gastronomie a turismu (ULGAT) Slezské univerzity přizval zástupce ULGAT na produktový workshop zaměřený na využití slezské a moravské kuchyně v cestovním ruchu.