• Jiří Kubza
 • hlavní
 • 26.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Poslední přání studentů Lukáše Wodeckého a Dominika Vladaře se dostalo na Noc filmových nadějí

Již počtrnácté dala TV Nova příležitost nejlepším mladým filmařům z celé České republiky ukázat své nadání na soutěžním festivalu studentských filmů s názvem Noc filmových nadějí. Nominaci mezi 4 nejlepší filmy v kategorii Dokument si vysloužil také snímek Poslední přání Lukáše Wodeckého a Dominika Vladaře, který byl jejich absolventským filmem na oboru Audiovizuální tvorba (dále AVT) na Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby. Snímek uvede TV Nova již v sobotu 27. 11. ve 2:33.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 25.11.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Kulatý stůl na téma "Možnosti společných aktivit při zkvalitňování vzdělávání studentů v oblasti historických věd"

Dne 24. listopadu 2021 proběhl na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě kulatý stůl na téma „Možnosti společných aktivit při zkvalitňování vzdělávání studentů v oblasti historických věd“.
 • Jiří Kubza
 • hlavní
 • 24.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Chcete pomáhat lidem? Zúčastněte se workshopů informatiky

Chtěli byste pomáhat lidem v oblastech po přírodních katastrofách nebo humanitární krizi? V dnešní době už nemusíte být v terénu, pomoci se dá i z domova od počítače. Projekt Missing maps, který je toho důkazem, se již uchytil na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní míří také na Slezskou univerzitu.
 • Jiří Kubza
 • hlavní
 • 23.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

U Znovuzrození Bredy bude také film studenta SU Petra Gavela

Starý obchodní dům Breda znovu ožívá a studenti Slezské univerzity v Opavě budou již v sobotu 27. listopadu u toho. Po devíti letech se díky crowdfundingové kampani „Rozsviťme obchodní dům Breda v Opavě“ na internetovém portálu HitHit dostane Breda do povědomí nejenom svou září, ale také odměnami, které mohou přispěvatelé dostat. Jednou z nich je také absolventský film Obchodní dům od Petra Gavela.
 • Jakub Plaskura
 • hlavní
 • 18.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

15. ročník studentského Festivalu Na cestě je za námi. Jaký byl?

Už popatnácté se posluchači 3. ročníku oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo měli za úkol porvat s organizací multižánrového Festivalu Na cestě, který tentokráte trval tři dny. Vše měly pod taktovkou studentky 3. Ročníku KDD. Letošní rok byl přitom ještě ozvláštněn hned několika symbolickými čísly. Festival je od letošního roku držitelem pomyslného občanského průkazu a naše krásná univerzita slaví kulaté třicáté narozeniny. Byl to tedy dvojnásobný důvod k oslavám.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 12.11.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Knihovny jsou dynamické instituce s často vynikajícími informačními zdroji světové úrovně

Pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. se obsahově podílel na novém e-learningovém kurzu s názvem Medicínské informace pro knihovníky 2021: Vyhledávání ve vybraných domácích i zahraničních databázích, který vznikl pod vedením Národní lékařské knihovny České republiky. O kurzu, ale i rešeršních službách a informační přebujelosti jsme si s docentem Papíkem povídali.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 12.11.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Zkušenosti s distanční výukou a zkoušením, netextové zdroje ve studentských pracích a prevence plagiátorství… O tom budou listopadové workshopy Ústavu informatiky

Na Ústavu informatiky proběhnou 25. listopadu tři workshopy, které se budou dotýkat témat zvládání distanční výuky a online zkoušení, využívání netextových zdrojů ve studentských pracích a prevencí plagiátorství. Workshopy proběhnou hybridně, bude tedy možné se ke každému z nich připojit online, a budou doplněny o řízenou diskusi k daným tématům. Všichni jste srdečně zváni.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 08.11.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Festival Na cestě slaví patnácté narozeniny!

Ve dnech 10.–12. listopadu 2021 se v Opavě uskuteční již 15. ročník Festivalu Na cestě, který pořádají studenti oboru Kulturní dramaturgie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Na návštěvníky čeká nejen bohatý divadelní program, ale také koncerty, workshopy, výstava a další setkání.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 04.11.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Česká kuchyně: národní, tradiční nebo typická?

Pod tímto názvem se uskutečnil ve dnech 26. a 27. října 2021 experimentální a edukativní workshop pořádaný univerzitním řešitelským týmem projektu Kulinární dědictví českých zemí.
 • Jakub Plaskura
 • hlavní
 • 28.10.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Festival Na cestě má občanku! Přijďte společně se studenty KDD oslavit jeho 15. ročník

Neuplyne ani měsíc od konání mezinárodního festivalu studentských filmů Opavský páv a Opavu zase zachvátí kulturní událost v režii studentů. Tentokrát se hlavními organizátory stanou studentky třetího ročníku oboru Kulturní dramaturgie v divadelní praxi Slezské univerzity.