• Jakub Plaskura
 • hlavní
 • 09.07.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Pro Lingua se rozjíždí na plné obrátky!

Na podzim 2020 vznikl na Ústavu cizích jazyků (ÚCJ) Filozoficko-přírodovědecké fakulty unikátní projekt, který na Slezské univerzitě v Opavě nemá obdoby. Z pouhé myšlenky se stala skutečnost, za kterou můžeme vděčit duchovní matce projektu Pro Lingua prof. PhDr. Ivě Zündorf, Ph.D., která působila na ÚCJ jako vedoucí oddělení germanistiky. Nebýt jejího neobyčejného nadšení pro německý jazyk a kulturu, neměla by univerzita toto jazykové, metodické a kulturní centrum výuky jazyků k dispozici.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 01.07.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Hyde Park informačních profesionálů v Opavě

Hyde park informačních profesionálů je dnes už tradiční prostor pro setkávání studentů knihovnictví s vybranými odborníky z praxe na půdě Slezské univerzity. Pandemická situace v minulém a letošním roce a on-line výuka přinesla změnu, a to možnost otevřít virtuální akci široké veřejnosti. I do budoucna plánujeme, aby otevřená a dostupná všem zájemcům zůstala.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 30.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Pedagog ITF Josef Moucha a studenti ITF byli oceněni v soutěži Osobnost české fotografie

Hlavní cenu v soutěži – ocenění a titul Osobnost české fotografie 2020 – za dlouhodobý přínos fotografii totiž získal pedagog, teoretik a historik fotografie a fotograf docent Josef Moucha.
 • Ondřej Honka
 • hlavní
 • 29.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Zasedání akademické obce SU FPF 2021

V pondělí 28. 6. 2021 se uskutečnilo zasedání Akademické obce Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Přítomní měli především možnost se seznámit s informacemi o činnosti fakulty za období červen 2020 až červen 2021.
 • Radim Šlezingr
 • hlavní
 • 23.06.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Naše pedagožka je autorkou rozhovoru se Zuzanou Čaputovou a Madeleine Albright!

Na Slezské univerzitě působí řada aktivních pedagogů. Mezi ně můžeme jistě zařadit také Mgr. Michaelu Dombrovskou, Ph.D., která na naší škole působí jako odborná asistentka na Ústavu bohemistiky a knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. To ovšem není zdaleka vše, čím se zabývá.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 22.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Interaktivní průvodce fakultou pro zájemce o studium

Pokud uvažujete o studiu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, máme pro vás skvělou zprávu. Vytvořili jsme přehledný manuál, v němž najdete nejaktuálnější a nejpotřebnější informace pohromadě.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 17.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

V září proběhne Workshop on Natural Computing pořádaný Ústavem informatiky

Ústav informatiky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, i v letošním roce pořádá Workshop on Natural Computing, který proběhne ve dnech 24—28. září jako součást konference ITAT (Information Technologies – Applications and Theory).
 • Radim Šlezingr
 • hlavní
 • 16.06.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Festival Na cestě pod širým nebem? Dobrý nápad našich studentů!

Multižánrový festival Na cestě, který každoročně pořádají studenti Kulturní dramaturgie v divadelní praxi pod záštitou Slezské univerzity v Opavě, se tento rok konal již počtrnácté. Tento ročník byl význačný především tím, že se konal v netradičních venkovních prostorách Arkády v opavských Dvořákových sadech.
 • Radim Šlezingr
 • hlavní
 • 15.06.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Pandemie pohledem oceňovaného doktoranda ITF Romana Vondrouše v Opavě!

Galerie se opět otevřely a lidé tak mohou po dlouhé době opět kulturně žít. Mezi díla, která v Opavě jistě stojí za podívanou, patří fotografie doktoranda Institutu tvůrčí fotografie Romana Vondrouše, jenž ve středu 16. června v 17.00 v Galerii Eisler (Obecní dům v Opavě) představí svůj pohled na koronavirovou situaci v České republice.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 11.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Tradice a experiment: Americká židovská próza v období modernismu

Tato studie se zaměřuje na proměny americké židovské prózy v období modernismu, tj. od druhé dekády 20. století do konce druhé světové války. Cílem této literárněhistorické publikace je podat ucelenější obraz americké židovské prózy zejména ve 20. a 30. letech 20. století, který by dopomohl nejen k lepšímu uchopení různorodosti nejen americké židovské literatury, ale americké literatury obecně. Vzhledem ke skutečnosti, že značná část těchto autorů není příliš známá, je větší pozornost věnována spíše samotným textům než kritickým teoriím. Vzhledem k rozsáhlosti tématu se studie zaměřuje pouze na ta díla a autory, která vnesla do americké (židovské) literatury nová témata, postavy nebo vypravěčské postupy.