• Kamila Návratová
 • hlavní
 • 23.09.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Workshop o studentských výjezdech ERASMUS+

Rádi byste studovali v cizině, ale nevíte kam vyrazit? Přijďte na informační schůzku ke studentským výjezdům v rámci programu Erasmus+.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 22.09.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Prázdninové akce v Raduni

Tým experimentální retro-gastronomie Filozoficko-přírodovědecké fakulty pod metodickým vedením prof.. Ireny Korbelářové, ani o prázdninách nezahálel.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 21.09.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Česko-polská konference o barokní literatuře

Ve čtvrtek 17. září proběhla na půdě Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU mezinárodní konference České a polské literární baroko / Česki i polski barok literacki.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 14.09.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 18.09.2020

Kontrola studia a zápis předmětů

Vážení studenti, dovolujeme si připomenout, že už jen do pátku 18. 9. 2020 probíhá kontrola studia akad. roku 2019/2020 a zápis předmětů do zimního semestru akad. roku 2020/2021.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 14.09.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Jan Vlček – Átman

Jan Vlček, student 2. ročníku NMS oboru Audiovizuální tvorba na Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby vystavuje aktuálně v nitranské fotogalerii Trafačka svůj soubor Ātman, glitch-artové fotografie, které pracují se záměrnou chybou v digitálním algoritmu.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 09.09.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Výstava doktorandů ITF s názvem Roztroušená paměť ukáže Karvinsko v jiném světle

Již 63. ročník kulturního multižánrového festivalu Bezručova Opava odstartoval 1. září. V rámci něj můžete ve čtvrtek 24. 9. od 18.00 navštívit vernisáž výstavy Roztroušená paměť v KUPE Opava, na které budete moci zhlédnout fotografie doktorandů Institutu tvůrčí fotografie (ITF) z okolí pohornické krajiny Karvinska.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 03.09.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Opavský páv letos kromě filmových projekcí a bohatého doprovodného programu nabídne i unikátní výstavu v ulicích Opavy

OPAVA – Od úterý 29. září do čtvrtku 1. října 2020 proběhne na půdě Slezské univerzity 7. ročník mezinárodního studentského festivalu Opavský páv. Jde o festival, který připravují studenti a pedagogové oboru Audiovizuální tvorba z Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby. Letos je festival součástí 63. ročníku Bezručovy Opavy.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 31.08.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Letní setkání ve Vratislavi

V prostorách staroslavné Leopoldiny ve Vratislavi se v pondělí 24. srpna 2020 uskutečnilo přátelské setkání rektora Uniwersytetu Wroclawskiego Adama Jezierského a jeho zvoleného nástupce Przemysława Wiszewského, s děkany opavských fakult Slezské univerzity Irenou Korbelářovou (FPF) a Rudolfem Žáčkem (FVP), realizujícími v historické metropoli Slezska výzkum k dějinám kulinárního dědictví (projekt NAKI II).
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 29.07.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 31.08.2020

Třetí kolo přijímacího řízení

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě vypisuje třetí kolo přijímacího řízení. Podání přihlášek ke studiu je možné až do 31. 8. 2020.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 29.06.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě

Oživením závěru zkouškového období akademického roku 2019/2020 byl na půdě Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě workshop, jenž se uskutečnil 18. 6. 2020. Konal se pod záštitou projektu Podpora talentovaných studentů doktorského studia na Slezské univerzitě v Opavě, financovaného z dotace Moravskoslezského kraje, a se svými pracemi se na něm představili současní studenti a studentky doktorských studijních programů Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Workshop se konal na děkanátu FPF.