• Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 09.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Série workshopů o robotice a hlubokém myšlení s Andrejem Lúčným

Ve dnech 13. až 15. prosince navštíví Ústav informatiky Andrej Lúčny z Katedry aplikované informatiky, Fakulty matematiky, fyziky a informatiky, Univerzity Komenského v Bratislavě. S naším váženým hostem se ponoříme do problematiky hlubokého myšlení a robotiky hned ve čtyřech workshopech rozdělených do jednotlivých dní. Workshopy jsou určeny zájemcům o hluboké myšlení a robotiku z řad akademických pracovníků i studentů.
 • Peter Mlích
 • hlavní
 • 06.12.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Povinnosti studentů v souvislosti se SZZk - I (únor 2022)

.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 02.12.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Se zármutkem oznamujeme smutnou zprávu: řady našich kolegů navždy opustil Mgr. Zdeněk Remeš

Hluboce zarmouceni oznamujeme, že v neděli 28. listopadu nás navždy opustil kolega Zdeněk Remeš. Odešel ze života plného síly a elánu ve věku 47 let, kdy jej během pár dnů přemohla zákeřná nemoc.
 • Jiří Kubza
 • hlavní
 • 26.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Poslední přání studentů Lukáše Wodeckého a Dominika Vladaře se dostalo na Noc filmových nadějí

Již počtrnácté dala TV Nova příležitost nejlepším mladým filmařům z celé České republiky ukázat své nadání na soutěžním festivalu studentských filmů s názvem Noc filmových nadějí. Nominaci mezi 4 nejlepší filmy v kategorii Dokument si vysloužil také snímek Poslední přání Lukáše Wodeckého a Dominika Vladaře, který byl jejich absolventským filmem na oboru Audiovizuální tvorba (dále AVT) na Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby. Snímek uvede TV Nova již v sobotu 27. 11. ve 2:33.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 25.11.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Kulatý stůl na téma "Možnosti společných aktivit při zkvalitňování vzdělávání studentů v oblasti historických věd"

Dne 24. listopadu 2021 proběhl na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě kulatý stůl na téma „Možnosti společných aktivit při zkvalitňování vzdělávání studentů v oblasti historických věd“.
 • Jiří Kubza
 • hlavní
 • 24.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Chcete pomáhat lidem? Zúčastněte se workshopů informatiky

Chtěli byste pomáhat lidem v oblastech po přírodních katastrofách nebo humanitární krizi? V dnešní době už nemusíte být v terénu, pomoci se dá i z domova od počítače. Projekt Missing maps, který je toho důkazem, se již uchytil na Univerzitě Palackého v Olomouci a nyní míří také na Slezskou univerzitu.
 • Jiří Kubza
 • hlavní
 • 23.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

U Znovuzrození Bredy bude také film studenta SU Petra Gavela

Starý obchodní dům Breda znovu ožívá a studenti Slezské univerzity v Opavě budou již v sobotu 27. listopadu u toho. Po devíti letech se díky crowdfundingové kampani „Rozsviťme obchodní dům Breda v Opavě“ na internetovém portálu HitHit dostane Breda do povědomí nejenom svou září, ale také odměnami, které mohou přispěvatelé dostat. Jednou z nich je také absolventský film Obchodní dům od Petra Gavela.
 • Jakub Plaskura
 • hlavní
 • 18.11.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

15. ročník studentského Festivalu Na cestě je za námi. Jaký byl?

Už popatnácté se posluchači 3. ročníku oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo měli za úkol porvat s organizací multižánrového Festivalu Na cestě, který tentokráte trval tři dny. Vše měly pod taktovkou studentky 3. Ročníku KDD. Letošní rok byl přitom ještě ozvláštněn hned několika symbolickými čísly. Festival je od letošního roku držitelem pomyslného občanského průkazu a naše krásná univerzita slaví kulaté třicáté narozeniny. Byl to tedy dvojnásobný důvod k oslavám.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 12.11.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Knihovny jsou dynamické instituce s často vynikajícími informačními zdroji světové úrovně

Pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví doc. PhDr. Richard Papík, Ph.D. se obsahově podílel na novém e-learningovém kurzu s názvem Medicínské informace pro knihovníky 2021: Vyhledávání ve vybraných domácích i zahraničních databázích, který vznikl pod vedením Národní lékařské knihovny České republiky. O kurzu, ale i rešeršních službách a informační přebujelosti jsme si s docentem Papíkem povídali.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 12.11.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Zkušenosti s distanční výukou a zkoušením, netextové zdroje ve studentských pracích a prevence plagiátorství… O tom budou listopadové workshopy Ústavu informatiky

Na Ústavu informatiky proběhnou 25. listopadu tři workshopy, které se budou dotýkat témat zvládání distanční výuky a online zkoušení, využívání netextových zdrojů ve studentských pracích a prevencí plagiátorství. Workshopy proběhnou hybridně, bude tedy možné se ke každému z nich připojit online, a budou doplněny o řízenou diskusi k daným tématům. Všichni jste srdečně zváni.