• Kamila Návratová
 • hlavní
 • 30.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Pedagog ITF Josef Moucha a studenti ITF byli oceněni v soutěži Osobnost české fotografie

Hlavní cenu v soutěži – ocenění a titul Osobnost české fotografie 2020 – za dlouhodobý přínos fotografii totiž získal pedagog, teoretik a historik fotografie a fotograf docent Josef Moucha.
 • Ondřej Honka
 • hlavní
 • 29.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Zasedání akademické obce SU FPF 2021

V pondělí 28. 6. 2021 se uskutečnilo zasedání Akademické obce Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Přítomní měli především možnost se seznámit s informacemi o činnosti fakulty za období červen 2020 až červen 2021.
 • Radim Šlezingr
 • hlavní
 • 23.06.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Naše pedagožka je autorkou rozhovoru se Zuzanou Čaputovou a Madeleine Albright!

Na Slezské univerzitě působí řada aktivních pedagogů. Mezi ně můžeme jistě zařadit také Mgr. Michaelu Dombrovskou, Ph.D., která na naší škole působí jako odborná asistentka na Ústavu bohemistiky a knihovnictví na Filozoficko-přírodovědecké fakultě. To ovšem není zdaleka vše, čím se zabývá.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 22.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Interaktivní průvodce fakultou pro zájemce o studium

Pokud uvažujete o studiu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, máme pro vás skvělou zprávu. Vytvořili jsme přehledný manuál, v němž najdete nejaktuálnější a nejpotřebnější informace pohromadě.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 17.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

V září proběhne Workshop on Natural Computing pořádaný Ústavem informatiky

Ústav informatiky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě, i v letošním roce pořádá Workshop on Natural Computing, který proběhne ve dnech 24—28. září jako součást konference ITAT (Information Technologies – Applications and Theory).
 • Radim Šlezingr
 • hlavní
 • 16.06.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Festival Na cestě pod širým nebem? Dobrý nápad našich studentů!

Multižánrový festival Na cestě, který každoročně pořádají studenti Kulturní dramaturgie v divadelní praxi pod záštitou Slezské univerzity v Opavě, se tento rok konal již počtrnácté. Tento ročník byl význačný především tím, že se konal v netradičních venkovních prostorách Arkády v opavských Dvořákových sadech.
 • Radim Šlezingr
 • hlavní
 • 15.06.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Pandemie pohledem oceňovaného doktoranda ITF Romana Vondrouše v Opavě!

Galerie se opět otevřely a lidé tak mohou po dlouhé době opět kulturně žít. Mezi díla, která v Opavě jistě stojí za podívanou, patří fotografie doktoranda Institutu tvůrčí fotografie Romana Vondrouše, jenž ve středu 16. června v 17.00 v Galerii Eisler (Obecní dům v Opavě) představí svůj pohled na koronavirovou situaci v České republice.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 11.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Tradice a experiment: Americká židovská próza v období modernismu

Tato studie se zaměřuje na proměny americké židovské prózy v období modernismu, tj. od druhé dekády 20. století do konce druhé světové války. Cílem této literárněhistorické publikace je podat ucelenější obraz americké židovské prózy zejména ve 20. a 30. letech 20. století, který by dopomohl nejen k lepšímu uchopení různorodosti nejen americké židovské literatury, ale americké literatury obecně. Vzhledem ke skutečnosti, že značná část těchto autorů není příliš známá, je větší pozornost věnována spíše samotným textům než kritickým teoriím. Vzhledem k rozsáhlosti tématu se studie zaměřuje pouze na ta díla a autory, která vnesla do americké (židovské) literatury nová témata, postavy nebo vypravěčské postupy.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 07.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Nenechte si ujít přímý přenos koncertu Essential Changes z DOXu

V pondělí 7. 6. v 19.30 proběhne streamovaný přímý přenos koncertu Ostravského centra nové hudby z pražského Centra pro současné umění DOX nazvaný Essential Changes. Přímý přenos a jeho stream jsou absolventským projektem studentů navazujícího magisterského studia oboru Audiovizuální tvorba Jana Spisara a Arnošta Holana.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 07.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Další střípek ze života Napoleona Bonaparta

V květnu letošního roku uplynulo 200 let od úmrtí jednoho z největších vojevůdců všech dob Napoleona Bonaparta. K této příležitosti vydal pedagog Ústavu historie PhDr. Marian Hochel, Ph.D., knihu s názvem Vivant Denon a kouzlo empíru: Napoleonova hvězda, která oživuje duši. A nejen o ní jsme si s opavským historikem popovídali.