• Kamila Návratová
 • hlavní
 • 25.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ostrava si připomene 70 let od politického procesu Buchal a spol. Stranou nezůstane ani Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity

Spolek Fiducia vypsal veřejnou soutěž na vytvoření pamětní desky věnované obětem komunistického monstrprocesu Buchal a spol., který se odehrál v roce 1950 v Čapkově sokolovně v Ostravě. Právě na budovu Čapkovy sokolovny spolek pamětní desku ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 50. let, Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava 1, Gymnáziem Olgy Havlové a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě – konkrétně Ústavem filmové, televizní a rozhlasové tvorby – umístí.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 19.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Jana Nálepová: Moji prarodiče byli obdivuhodní, že přijali Němku ve městě, z něhož byli Němci vysídleni.

Němčina jí zní libozvučně, má prý spoustu malebných slov. Nyní na jaře například názvy jarních květin: Vergissmeinnicht (pomněnka), Schlüsselblume (petrklíč) nebo Schneeglöckchen (sněženka). I takto hovoří v následujícím rozhovoru o němčině – své profesi a lásce - Jana Nálepová z Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty (ÚCJ FPF) v Opavě. Hovoří rovněž o tom, čeho si na většině Němců váží a na co by si při denním soužití v jejich zemi zvykala jen těžce. V rodném Krnově se již pětadvacet let spolupodílí na česko-německých dnech pro krnovské a opavské rodáky, kteří nyní žijí v německy mluvících zemích. Jezdí učit německou didaktiku na univerzitu ve Würzburgu, kde má rovněž hodně známých a přátel. Na své mateřské univerzitě v Opavě je Mgr. Jana Nálepová, Ph.D., mimo jiné garantkou jednoho z nových studijních programů Němčina pro odbornou praxi. O tom všem je následující rozhovor.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 11.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Opavským sadům Svobody vévodí pozoruhodné portréty lidí s rouškou

Až do 5. července 2020 je v sadech Svobody naproti Obecnímu domu v Opavě na exteriérových panelech nainstalována výstava fotografických portrétů lidí s rouškou, která se stala fenoménem současné doby ovlivňující životy svých nositelů.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 07.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filmové produkce sice kvůli koronaviru stojí, i tak ale mají filmaři frmol...

Vzdělávací televize, streaming koncertů, divadelních představení a debat – i tak vypadá aktuální dění na uměleckých pracovištích Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Konkrétně na Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby a v Centru interdisciplinárních studií.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 06.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Markéta Tymonová: Když jedu z Opavy do Olomouce, vždy si vzpomenu na dávné kupce z Dvorců

Specializuje se na archeologii Slezska a střední Evropy, archeologické kulturní dědictví a hmotnou kulturu každodenního života středověku a novověku. Archeoložka a historička z Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 04.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Táňa Pavlíková Alešová: S italštinou jsem začala v dětství jako samouk, dnes se mi v ní zdají i sny

Italistka Táňa Pavlíková Alešová pracuje na Ústavu cizích jazyků (ÚCJ) Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a v současné době je zde garantkou jednoho z nových studijních programů Italština pro odbornou praxi. Co vše předcházelo její profesní pozici na ÚCJ, jaká byla její vlastní cesta ke studiu italštiny a proč se ji vůbec rozhodla studovat? Mgr. Táňa Alešová, Ph.D., v následujícím rozhovoru odpovídá nejen na tyto osobní otázky.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 29.04.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Jak se žije pod rouškou? Odpovědi hledá výstava fotografů Iva Žídka a Jana Langera

Student a absolvent Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě Ivo Žídek a Jan Langer jsou autory fotograficko-sociálního projektu reagujícího na současnou koronavirovou dobu „Životy pod rouškou“.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 27.04.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Na ústavu cizích jazyků vznikla výjimečná monografie, podíleli se na ní také studenti

„Text Analysis and Interpretation / Textanalyse und –interpretation“ – to je název nové a neobyčejné publikace z dílny kolektivu autorů Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Nové německo-anglické knize (česky Analýza a interpretace textu), je věnován následující rozhovor s jednou z editorek, doc. PhDr. Gabrielou Rykalovou, Ph.D.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 20.04.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

JARO. ZÁŽITKOVÁ DEGUSTACE V DOBĚ KORONAVIRU

Pod názvem Čtvero ročních období připravují Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži, správa zámku Raduň, a Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě cyklus historické gastronomie, který proběhne v rámci Kulturně-historického festivalu Raduň v sedmi staletích. Zájemcům představí tradiční i exkluzívní pokrmy využívající sezónní suroviny, ingredience běžně dostupné na dobových trzích i speciality typické pro šlechtický, měšťanský či venkovský stůl.
 • Daniel Martínek
 • hlavní
 • 16.04.2020
 • Slezská univerzita v Opavě

Usilujeme o prestižní ocenění HR Award

Zahájili jsme přípravy na získání prestižního ocenění HR Award! Certifikát udělovaný Evropskou unií za excelentní péči o lidské zdroje ve vědeckém prostředí bychom rádi obdrželi v roce 2021. Roční proces příprav jsme zahájili v prosinci 2019 přihlášením se k principům Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexem chování pro přijímání výzkumných pracovníků. Nyní probíhá mapování stávajících standardů dle principů Charty a Kodexu a příprava kroků k jejich zavedení. Začátek postupného naplňování standardů nás v případě získání ocenění čeká v příštím roce.