• Kamila Návratová
 • hlavní
 • 22.06.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav cizích jazyků blahopřeje k narozeninám dr. Arturovi Sommerovi

Výuka cizích jazyků je nedílnou součástí Slezské univerzity již od jejího založení. Vedle jazyků živých je v mnoha i nejazykových oborech potřebná znalost latiny.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 18.06.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Zasedání Akademické obce SU FPF 2020

Ve čtvrtek 18. června 2020 se v kinosále budovy na Hauerově ul. 4 konalo pravidelné roční zasedání Akademické obce Filozoficko-přírodovědecké fakult v Opavě Slezské univerzity v Opavě. Vzhledem k doznívající epidemiologické situaci vyvolané onemocněním COVID-19 se uskutečnilo oproti původnímu plánu s jistým zpožděním a spíše v komorním složení.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 18.06.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Fotografie z dílny Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby jsou k vidění ve foyer Nové radnice v Ostravě

Výstava s názvem Jsem stipendista města Ostravy!!! je prvním výsledkem spolupráce Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby s městem Ostrava. Vernisáž proběhla 16. června.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 15.06.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav informatiky pořádá Workshop on Natural Computing

Slezská univerzita v Opavě, konkrétně Ústav informatiky na Filozoficko-přírodovědecké fakultě, pořádá ve dnech 20. až 22. září 2020 akci s názvem Workshop on Natural Computing.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 25.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ostrava si připomene 70 let od politického procesu Buchal a spol. Stranou nezůstane ani Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity

Spolek Fiducia vypsal veřejnou soutěž na vytvoření pamětní desky věnované obětem komunistického monstrprocesu Buchal a spol., který se odehrál v roce 1950 v Čapkově sokolovně v Ostravě. Právě na budovu Čapkovy sokolovny spolek pamětní desku ve spolupráci s okrašlovacím spolkem Za krásnou Ostravu, zástupci politických vězňů 50. let, Tělocvičnou jednotou Sokol Moravská Ostrava 1, Gymnáziem Olgy Havlové a Filozoficko-přírodovědeckou fakultou Slezské univerzity v Opavě – konkrétně Ústavem filmové, televizní a rozhlasové tvorby – umístí.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 19.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Jana Nálepová: Moji prarodiče byli obdivuhodní, že přijali Němku ve městě, z něhož byli Němci vysídleni.

Němčina jí zní libozvučně, má prý spoustu malebných slov. Nyní na jaře například názvy jarních květin: Vergissmeinnicht (pomněnka), Schlüsselblume (petrklíč) nebo Schneeglöckchen (sněženka). I takto hovoří v následujícím rozhovoru o němčině – své profesi a lásce - Jana Nálepová z Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty (ÚCJ FPF) v Opavě. Hovoří rovněž o tom, čeho si na většině Němců váží a na co by si při denním soužití v jejich zemi zvykala jen těžce. V rodném Krnově se již pětadvacet let spolupodílí na česko-německých dnech pro krnovské a opavské rodáky, kteří nyní žijí v německy mluvících zemích. Jezdí učit německou didaktiku na univerzitu ve Würzburgu, kde má rovněž hodně známých a přátel. Na své mateřské univerzitě v Opavě je Mgr. Jana Nálepová, Ph.D., mimo jiné garantkou jednoho z nových studijních programů Němčina pro odbornou praxi. O tom všem je následující rozhovor.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 11.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Opavským sadům Svobody vévodí pozoruhodné portréty lidí s rouškou

Až do 5. července 2020 je v sadech Svobody naproti Obecnímu domu v Opavě na exteriérových panelech nainstalována výstava fotografických portrétů lidí s rouškou, která se stala fenoménem současné doby ovlivňující životy svých nositelů.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 07.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Filmové produkce sice kvůli koronaviru stojí, i tak ale mají filmaři frmol...

Vzdělávací televize, streaming koncertů, divadelních představení a debat – i tak vypadá aktuální dění na uměleckých pracovištích Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Konkrétně na Ústavu filmové, televizní a rozhlasové tvorby a v Centru interdisciplinárních studií.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 06.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Markéta Tymonová: Když jedu z Opavy do Olomouce, vždy si vzpomenu na dávné kupce z Dvorců

Specializuje se na archeologii Slezska a střední Evropy, archeologické kulturní dědictví a hmotnou kulturu každodenního života středověku a novověku. Archeoložka a historička z Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě PhDr. et PhDr. Markéta Tymonová, Ph.D.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 04.05.2020
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Táňa Pavlíková Alešová: S italštinou jsem začala v dětství jako samouk, dnes se mi v ní zdají i sny

Italistka Táňa Pavlíková Alešová pracuje na Ústavu cizích jazyků (ÚCJ) Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a v současné době je zde garantkou jednoho z nových studijních programů Italština pro odbornou praxi. Co vše předcházelo její profesní pozici na ÚCJ, jaká byla její vlastní cesta ke studiu italštiny a proč se ji vůbec rozhodla studovat? Mgr. Táňa Alešová, Ph.D., v následujícím rozhovoru odpovídá nejen na tyto osobní otázky.