• Peter Mlích
 • hlavní
 • 04.07.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 17.07.2019

Účastníci Astrofyzikálního pátku rovněž navrhovali jméno pro exoplanetu v souhvězdí Rysa

Studentky a studenti středních škol, kteří se 21. června 2019 v prostorách fakultní budovy v Hauerově ulici 4 účastnili Astrofyzikálního pátku, měli letos v programu bod navíc. „Mohli se zapojit do ankety hledající vhodné jméno pro exoplanetu v souhvězdí Rysa s katalogovým označením XO-5b,“ uvedl proděkan pro informace a rozvoj RNDr. Tomáš Gráf, Ph.D., který akci spolu s kolegy z Ústavu fyziky (ÚF) Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě opakovaně připravil.
 • Lenka Čápová
 • hlavní
 • 03.07.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě
 • Staženo dne 14.07.2019

Profesor Zdeněk Stuchlík: „V Šanghaji byla elita z oblasti relativistické astrofyziky.“

Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., vedoucí Ústavu fyziky a Výzkumného centra teoretické fyziky a astrofyziky Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě, se před nedávnem vrátil z Šanghaje, kde byl pozván se svou přednáškou na konferenci Recent Progress in Relativistic Astrophysics. Prestižní konference, která se konala 6. – 8. května 2019 s účastí renomovaných vědců, se spolu s profesorem Stuchlíkem účastnil i jeho kolega Mgr. Martin Kološ, Ph.D.
 • Lenka Čápová
 • hlavní
 • 27.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě se promovalo

V Kulturním domě Na Rybníčku se ve středu 26. června 2019 konaly bakalářské a magisterské promoce absolventů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
 • Martin Kůs
 • hlavní
 • 25.06.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Libor Martinek převzal Cenu Svazu polských spisovatelů v zahraničí

Londýn, Opava - Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., český bohemista a polonista, pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě, překladatel z polštiny, angličtiny a ukrajinštiny, literární kritik a básník, se stal laureátem 67. ročníku literární Ceny Svazu polských spisovatelů v zahraničí se sídlem v Londýně. Převzal ji 25. května ve Varšavě.
 • Peter Mlích
 • hlavní
 • 19.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Soutěžní kvíz v Galerii Breda

Historický film. To bylo téma soutěžního kvízu, který se konal v Galerii Breda nacházející se v prvním podlaží Obchodního a společenského centra Breda & Weinstein, poblíž pobočky České pošty. Kvíz vytvořila a vedla Mgr. Hana Komárková, Ph.D. z Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dvacet otázek bylo během třiceti minut vyčerpáno a vítězové byli odměněni drobnými věcnými cenami a sladkostmi.
TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby
FOTO: Jiří Dobrý/Centrum multimediální tvorby
Album Filmovy kviz
 • Martin Kůs
 • hlavní
 • 17.06.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Jsme hrdým partnerem diskusního fóra Meltingpot v rámci Colours od Ostrava!

Slezská univerzita v Opavě se poprvé zúčastnila festivalu Colours od Ostrava v roce 2016; ve stejném roce se pod křídly jednoho z největších a nejpestřejších hudebních festivalů ve střední Evropě poprvé konalo i diskusní fórum, pro který byl vybrán velmi přiléhavý název Meltingpot (tavicí kotlík).
 • Peter Mlích
 • hlavní
 • 13.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Historikové z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě se podílejí na mezinárodním sympoziu v Trenčíně

Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. je tak jako i v minulých letech garantem a duší Mezinárodního kulturně – historického semináře OKNO NA HISTORIE 2019, konaného v rámci sympozia ORA ER ARS – SKALKA 2019, zaštítěného tuzemskými i zahraničními historiky, výtvarníky a literárními vědci. Seminář nese letos podtitul RYBA A KLÁŠTER a spoluorganizuje jej Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (FPF SU) v Opavě v rámci řešení projektu Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a gastronomii, zařazeného do Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (NAKI II). Seminář proběhne v úterý 18. června 2019 v Kongresovém sále v Trenčíně a vystoupí na něm s odbornými příspěvky z Ústavu historických věd FPF SU kromě již zmíněného Igora Zmetáka (Ryba v kultúrno-historickom kontexte) také Irena Korbelářová (Ryba (nejen) v postním stravování vyšších společenských vrstev v předmoderní době).

 • Lenka Čápová
 • hlavní
 • 12.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Jakub Sichálek vydal výbor z českých spisů Jana Husa

V květnu 2019 vyšel v prestižní edici Česká knižnice, vydávané už od roku 1996 postupně v nakladatelstvích Československý spisovatel, Lidové noviny a Host, svazek soustřeďující drobné česky psané práce mistra Jana Husa (Výbor z drobných českých spisů / České listy). Devadesátý devátý svazek knižnice, která má ambici představovat především kanonická díla české literatury od počátků po současnost, připravil odborný asistent Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU Jakub Sichálek.
 • Lenka Čápová
 • hlavní
 • 12.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Harmonogram akademického roku 2019-2020

 • Martin Kůs
 • hlavní
 • 12.06.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Studenti Slezské opět na 48Hour Film Project. Obhájí loňské vítězství a poletí do Ameriky?

Brno bude v blížících se dnech hostit další ročník filmového festivalu 48Hour Film Project. Jde o soutěžní klání filmových štábů, které mají za úkol dle předem daných podmínek natočit krátký film. Háček je však v tom, že filmaři mají na nesnadný úkol pouze 48 hodin včetně postprodukčních úprav.