• Lenka Čápová
 • hlavní
 • 27.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě se promovalo

V Kulturním domě Na Rybníčku se ve středu 26. června 2019 konaly bakalářské a magisterské promoce absolventů Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě.
 • Martin Kůs
 • hlavní
 • 25.06.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Libor Martinek převzal Cenu Svazu polských spisovatelů v zahraničí

Londýn, Opava - Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., český bohemista a polonista, pedagog Ústavu bohemistiky a knihovnictví Slezské univerzity v Opavě, překladatel z polštiny, angličtiny a ukrajinštiny, literární kritik a básník, se stal laureátem 67. ročníku literární Ceny Svazu polských spisovatelů v zahraničí se sídlem v Londýně. Převzal ji 25. května ve Varšavě.
 • Peter Mlích
 • hlavní
 • 19.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Soutěžní kvíz v Galerii Breda

Historický film. To bylo téma soutěžního kvízu, který se konal v Galerii Breda nacházející se v prvním podlaží Obchodního a společenského centra Breda & Weinstein, poblíž pobočky České pošty. Kvíz vytvořila a vedla Mgr. Hana Komárková, Ph.D. z Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. Dvacet otázek bylo během třiceti minut vyčerpáno a vítězové byli odměněni drobnými věcnými cenami a sladkostmi.
TEXT: Zuzana Urbánková/Centrum multimediální tvorby
FOTO: Jiří Dobrý/Centrum multimediální tvorby
Album Filmovy kviz
 • Martin Kůs
 • hlavní
 • 17.06.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Jsme hrdým partnerem diskusního fóra Meltingpot v rámci Colours od Ostrava!

Slezská univerzita v Opavě se poprvé zúčastnila festivalu Colours od Ostrava v roce 2016; ve stejném roce se pod křídly jednoho z největších a nejpestřejších hudebních festivalů ve střední Evropě poprvé konalo i diskusní fórum, pro který byl vybrán velmi přiléhavý název Meltingpot (tavicí kotlík).
 • Peter Mlích
 • hlavní
 • 13.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Historikové z Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě se podílejí na mezinárodním sympoziu v Trenčíně

Mgr. Igor Zmeták, Ph.D. je tak jako i v minulých letech garantem a duší Mezinárodního kulturně – historického semináře OKNO NA HISTORIE 2019, konaného v rámci sympozia ORA ER ARS – SKALKA 2019, zaštítěného tuzemskými i zahraničními historiky, výtvarníky a literárními vědci. Seminář nese letos podtitul RYBA A KLÁŠTER a spoluorganizuje jej Výzkumné centrum pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (FPF SU) v Opavě v rámci řešení projektu Kulturní tradice českého rybářství ve světle jejího využití v cestovním ruchu a gastronomii, zařazeného do Programu na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje (NAKI II). Seminář proběhne v úterý 18. června 2019 v Kongresovém sále v Trenčíně a vystoupí na něm s odbornými příspěvky z Ústavu historických věd FPF SU kromě již zmíněného Igora Zmetáka (Ryba v kultúrno-historickom kontexte) také Irena Korbelářová (Ryba (nejen) v postním stravování vyšších společenských vrstev v předmoderní době).

 • Lenka Čápová
 • hlavní
 • 12.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Jakub Sichálek vydal výbor z českých spisů Jana Husa

V květnu 2019 vyšel v prestižní edici Česká knižnice, vydávané už od roku 1996 postupně v nakladatelstvích Československý spisovatel, Lidové noviny a Host, svazek soustřeďující drobné česky psané práce mistra Jana Husa (Výbor z drobných českých spisů / České listy). Devadesátý devátý svazek knižnice, která má ambici představovat především kanonická díla české literatury od počátků po současnost, připravil odborný asistent Ústavu bohemistiky a knihovnictví FPF SU Jakub Sichálek.
 • Lenka Čápová
 • hlavní
 • 12.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Harmonogram akademického roku 2019-2020

 • Martin Kůs
 • hlavní
 • 12.06.2019
 • Slezská univerzita v Opavě

Studenti Slezské opět na 48Hour Film Project. Obhájí loňské vítězství a poletí do Ameriky?

Brno bude v blížících se dnech hostit další ročník filmového festivalu 48Hour Film Project. Jde o soutěžní klání filmových štábů, které mají za úkol dle předem daných podmínek natočit krátký film. Háček je však v tom, že filmaři mají na nesnadný úkol pouze 48 hodin včetně postprodukčních úprav.
 • Peter Mlích
 • hlavní
 • 11.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Promoce 26. června 2019

.
 • Lenka Čápová
 • hlavní
 • 10.06.2019
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Poslední z pedagogů v rámci současného projektu Erasmus+ dorazili do Opavy

OPAVA – Od akademického roku 2017/18 trvá díky programu Erasmus+ spolupráce Ústavu informatiky Slezské univerzity v Opavě se dvěma univerzitami v Indii, jmenovitě s Bhilai Institute of Technology a se Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women z Univesity of Delhi. Letním semestrem 2019 tato spolupráce končí a jako poslední účastníci společné výměny pedagogů a studentů do Opavy v květnu zavítaly dvě pedagožky prof. Preeti Singhal a prof. Venika Gupta ze Shaheed Rajguru College of Applied Sciences for Women z Univesity of Delhi.