• Lenka Kendeová
 • hlavní
 • 21.12.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Vyjádření rektora naší univerzity k dění na FF UK

Vyjadřuji svou hlubokou soustrast s aktuálním tragickým děním na FF UK. Ve chvíli, kdy jsme již všichni podvědomě naladěni na pokoj, radost a lásku, nás zasáhlo zlo. Moje myšlenky směřují k těm, kteří ztratili svůj život a k těm, kteří přišli o své milované. V srdci jsem s těmi, kteří v tuto chvíli bojují o život v nemocnicích. Za celou komunitu naší univerzity vyjadřuji zármutek nad tímto činem, který navždy ovlivnil osud mnoha lidí i celé naší společnosti. Tomáš Gongol, rektor SU
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 13.12.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Výstava Ústavu archeologie přiblížila život v neolitu

V neděli 19. listopadu skončila krátkodobá výstava (vernisáž proběhla 20. 9., od 21. září byla výstava přístupná i veřejnosti), kterou uspořádalo Regionální muzeum v Litomyšli ve spolupráci s Ústavem archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě. O její povaze a cíli vypovídá jednoznačně již název „Po stopách nejstarších zemědělců. Neolit na Litomyšlsku a Moravskotřebovsku ve světle nejnovějších nálezů“. Snažila se veřejnosti přiblížit období mladší doby kamenné (6. a 5. tisíciletí př.n.l.) a způsob života v této epoše.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 08.12.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Uvolněte mysl a pusťte si novou epizodu Pavillonu – o józe

V dnešní uspěchané době je důležité najít si čas na odpočinek a klid. K tomu vám vynikajícím způsobem může pomoci jóga, o níž pojednává nejnovější epizoda podcastu Pavillon.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 07.12.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Studentům FPF ze své nové tvorby četl oceňovaný básník a prozaik

Filozoficko-přírodovědecká fakulta na konci listopadu přivítala uznávaného básníka a prozaika Pavla Kolmačku. Na akci z cyklu Setkání s dobrým slovem, který pořádá Ústav bohemistiky a knihovnictví, autor představil svou nejnovější knihu Canto ostinato (Triáda 2023). Román s podtitulem Listopad, prožitky blízké zimy pojednává o smrti blízkého člověka, ale také o cestách pozůstalých, kteří se s jeho odchodem snaží vyrovnat. Jedním z témat knihy je snaha o pochopení vlastního místa v životě a také o přijetí výchozích podmínek, které mnohdy nelze ovlivnit.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 06.12.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Studenti prvních ročníků byli pasováni do cechu archeologického a historického

Ve čtvrtek 30.11. se konala již tradiční akce pasování studentů prvních ročníků do cechu archeologického a historického. Letos po odmlce opět spojili síly studenti Ústavu archeologie a Ústavu historických věd a společně se zástupci Archeologického klubu studentů FPF a opavskou pobočkou Sdružení historiků ČR (Historický klub 1872) pod dozorem Mgr. Petra Rataje, Ph.D., který byl jejich poradním orgánem, připravili úžasnou akci plnou uvolněné atmosféry.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 05.12.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Přednášky ze Slovenské akademie věd na Ústavu archeologie

Dne 28.11 2023 se uskutečnily přednášky dvou významných zahraničních archeologických osobností ze Slovenska. Pozvání, vedoucího ústavu doc. Vratislava Janáka, přijali prof. Václav Furmánek a dr. Rudolf Kujovský, který se nejprve ujal slova.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 01.12.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Historia amica mea: kniha k životnímu jubileu

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ve spolupráci s Fakultou veřejných politik v Opavě vydal koncem listopadu kolektivní monografii s názvem "Historia amica mea".
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 22.11.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Poklad z půdy

O tom, že poklad nemusí být pouze ze zlata, nás v nové epizodě podcastu Pavillon přesvědčí Hana Komárková z Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě, a představí fascinující příběh jednoho neobyčejného nálezu.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 10.11.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Samet nejen na Opavsku aneb přijďte s námi zavzpomínat!

Studentská unie společně s fakultami Slezské univerzity Vás srdečně zve na vzpomínkový program listopadových událostí 1989, který se pro všechny zájemce uskuteční dne 15. 11.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 09.11.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Chceme-li sklízet, musíme zasadit!

Neviditelná semínka jsme zaseli již před dávnější dobou, kdy Slezská univerzita zahájila proces úsilí o začlenění do tzv. Evropské univerzity. Intenzivní, několikaletá práce se vyplatila, letos v červnu přišla skvělá zpráva: Aliance devíti evropských univerzit STARS EU, jejíž součástí je i naše univerzita, získala ve výzvě programu Erasmus+ "Evropské univerzity" čtyřletý grant v celkové výši 12,4 mil. EUR! Nyní se již práce v mezinárodních týmech úspěšně rozbíhají. Symbolika kolektivní péče vedoucí ke společnému růstu v mnoha oblastech byla v aktuálních chladnějších podzimních dnech demonstrována vysazením cibulek tulipánů, které na jaře vykvetou ve formaci loga aliance STARS EU.