• Kamila Návratová
 • hlavní
 • 09.06.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Stále není pozdě přihlásit se ke studiu na Filozoficko-přírodovědecké fakultě

Neodkládejte podání přihlášky na příští rok, ale staňte se studentem Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity v Opavě už letos. Přihlášky ke studiu můžete podat ve druhém kole přijímacího řízení, které potrvá až do 1. července 2023.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 05.06.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Třetí cyklus archeologických přednášek

Dne 31.5. se uskutečnil 3. cyklus přednášek, pořádaných Ústavem archeologie FPF SLU v Opavě.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 01.06.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Představujeme novou předsedkyni akademického senátu

Nejvyšším orgánem každé vysoké školy, jemuž náleží řada výkonných a rozhodovacích pravomocí, je akademický senát. V čele Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě stojí od 7. března 2023 předsedkyně Ing. Lucie Kamrádová, Ph.D. I jí jsme – stejně jako novému rektorovi a týmu jeho prorektorů – položili několik otázek.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 31.05.2023
 • Slezská univerzita v Opavě

Podporujeme zdravější životní styl i zdravou dopravu ve městě

Slezská univerzita posiluje své odhodlání vydat se cestou udržitelného rozvoje a zlepšování životního prostředí. Po počátečních investicích do prvních vlaštovek v podobě elektromobilů v našem autoparku a pořízení stanic s filtrovanou kvalitní pitnou vodou do univerzitních budov pokračujeme dále! Nově jsme se ve spolupráci se společností nextbike dohodli umožnit našim studentům a zaměstnancům v Opavě využívat ještě výhodněji sdílená kola. Tímto krokem chceme dále akcentovat důraz na zdravý životní styl a zároveň snížit negativní dopady motorové dopravy na životní prostředí ve městě, kde je tato zdravější alternativa pohybu podporována.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 31.05.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Libor Martinek vydal novou publikaci o undergroundu a druhé kultuře ve střední Evropě

Doc. PhDr. Libor Martinek, Ph.D., z Ústavu bohemistiky a knihovnictví Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě vydal kolektivní monografii Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druha kultura w Europie Środkowej – Underground a druhá kultura ve strednej Európe. Obsahem publikace jsou odborné texty českých, polských a slovenských odborníků na dané téma.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 30.05.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ústav historických věd získal oprávnění konat habilitační a profesorská řízení

Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě je oprávněn vykonávat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny. Akreditace je platná až do roku 2033.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 30.05.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Arkadiusz Gola: Černobílá země

Arkadiusz Gola je neoddělitelně spjatý se svým rodným Horním Slezskem. Krajem, v němž se po staletí prolínaly polské, české, německé a rakouské vlivy, který prošel bouřlivou historií a zažil rozmach i úpadek těžkého průmyslu.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 30.05.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Dobrý český koláč na vernisáži výstavy o knížatech z Lichtenštejna.

Za účasti příslušníků knížecí rodiny byla ve středu 24. května 2023 slavnostně zahájena výstava Knížata z Lichtenštejna.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 29.05.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Cyklus mezinárodních archeologických přednášek pokračuje

Dne 25.5. proběhl druhý cyklus přednášek polských kolegů z Wroclawské univerzity.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 29.05.2023
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Zbytkové vaření našich předků v programu Ostravské muzejní noci

Komponovaná přednáška Ireny Korbelářové s ochutnávkou všedních i svátečních jídel se uskutečnila v sobotu 20. května 2023 v Muzeu potravin a zemědělských strojů, pobočce Národního zemědělského muzea v Ostravě.