• Kamila Návratová
 • hlavní
 • 30.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Literárněvědná konference Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druga kultura w Europie Środkowej

Dne 22. září 2022 proběhla na Ústavu bohemistiky a knihovnictví mezinárodní literárněvědná konference „Underground a druhá kultura ve střední Evropě – Underground i druga kultura w Europie Środkowej“. Šlo o první výstup ze stejnojmenného grantového projektu, který podpořilo Česko-polské fórum – Forum Polsko-Czeskie při Ministerstvu zahraničních věcí ČR. Partnerem projektu byla Univerzita A. Mickiewicze v Poznani (Polsko). Řešitelem grantového projektu je doc. Libor Martinek, spoluřešitelem polonista a komparatista prof. dr hab. Bogusław Bakuła z UAM, jenž se konference také osobně zúčastnil.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 27.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Infočtvrtky s Ústavem informatiky v OC Breda & Weinstein

Na měsíce říjen až prosinec letošního roku si odborníci z Ústavu informatiky FPF SU v Opavě připravili pro veřejnost řadu populárně naučných přednášek. V rámci Infočtvrtků v Návštěvnickém centru UniPoint v OC Breda & Weinstein v Opavě proběhne celkem osm zajímavých přednášek na témata zcela informatické nebo velmi blízké.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 27.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Přijďte se dozvědět více o studentských výjezdech v rámci programu Erasmus+

Rádi byste studovali v cizině, ale nevíte kam vyrazit? Přijďte na workshop ke studentským výjezdům v rámci programu Erasmus+.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 26.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Knihy o pionýrech i fotbalu se představí veřejnosti

Chcete si zavzpomínat na dobu pionýru, nebo jste fanoušky fotbalu? V tom případě nesmíte chybět na představení nových knih z produkce Ústavu historických věd Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě. Publikace vám představí samotní autoři, a to v úterý 5. října 2022 v Návštěvnickém centru Rybí pavilon (Hauerova 2789/4, vnitroblok).
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 25.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ochutnejte, poslouchejte, sledujte, přivoňte a sáhněte si

Těchto pět základních lidských smyslů můžete využít s netradiční kombinací, a to s vědou. I tento rok bude naše fakulta součástí celorepublikového festivalu s názvem Noc vědců, který proběhne v pátek 30. září 2022. A jelikož hlavní téma letošního ročníku zní Všemi smysly, program nabídne zajímavé popularizační přednášky, besedy, promítání, workshopy nebo kvíz. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě otevře dveře malým i velkým nadšencům vědy už od 17 hodin.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 22.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Podejte si přihlášku na Junior univerzitu FPF 2022

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě spouští v akademickém roce 2022/2023 pilotní ročník Junior univerzity FPF. Tato akce je určena studentům 1. až 3. ročníků středních škol, kteří budou mít možnost seznámit se s univerzitním prostředím a zároveň se dozvědět mnoho nového ze všech studijních oblastí, které fakulta nabízí.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 22.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

III. opavské historické sympozium – Krnovsko: Proměny regionálních identit od středověku po současnost

V úterý 6. září proběhlo na půdě naší fakulty třetí opavské historické sympozium pořádané Výzkumným centrem pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy při Ústavu historických věd. Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, i toto mezinárodní setkání odborníků z českých a polských badatelských pracovišť bylo inspirováno výročím. Po Opavském kongresu (1820) a vymření levobočné linie opavských Přemyslovců (1521) se předmětem úvah a diskuzí účastníků sympozia stalo Krnovsko a proměny s ním spojených (regionálních) identit. Přesně před čtyřmi sty lety totiž Karel I. Lichtenštejnský získal Krnovské knížectví (1623) a tento šlechtický rod tak v čele země vystřídal po jejich bezmála století trvající vládě krnovské Hohenzollerny.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 22.09.2022
 • Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita si bude volit nového rektora

Posledním únorovým dnem příštího roku skončí druhé funkční období stávajícího rektora Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D. Protože i ten nejúspěšnější rektor potřetí za sebou již dle zákona vykonávat funkci rektora nemůže, je nutné již nyní zahájit proces výběru nového rektora či rektorky. Univerzitní Akademický senát proto vypsal volbu na kandidáta/ky, kdy členové akademické obce mohou podávat své návrhy. Veřejné představení kandidátů a kandidátek, jež přijmou nominaci a o funkci rektora/ky se budou ucházet, se uskuteční v říjnu.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 19.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

9. ročník festivalu Opavský páv zahájí dokument Let viny

Do soutěže letošního ročníku mezinárodního festivalu studentských filmů Opavský páv se přihlásilo 142 filmů z celého světa. Festival proběhne v Opavě 10.–13. října v univerzitním areálu na Hauerově ulici, doprovodný program také v kostele sv, Janů a v ulicích města. Vstup na festival je tradičně zdarma.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 19.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Pokračování archeologického výzkumu v Litomyšli – Nedošíně

Před rokem jsme zde psali o zjišťovacím výzkumu, prováděném v první polovině srpna 2021 na neolitickém sídlišti u Nedošína Ústavem archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty naší univerzity a Archeologickým oddělením Regionálního muzea v Litomyšli v rámci studentské praxe a s podporou interního projektu Slezské univerzity č. SGS/6/2021. Byly prokopány dvě sondy, v sondě S 1/21 zachycena stěna dřevěné budovy s přiléhajícím hliníkem a typickou píckou, v sondě S 2/22 část průběhu kruhovitého příkopu.