• Kamila Návratová
 • hlavní
 • 25.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Ochutnejte, poslouchejte, sledujte, přivoňte a sáhněte si

Těchto pět základních lidských smyslů můžete využít s netradiční kombinací, a to s vědou. I tento rok bude naše fakulta součástí celorepublikového festivalu s názvem Noc vědců, který proběhne v pátek 30. září 2022. A jelikož hlavní téma letošního ročníku zní Všemi smysly, program nabídne zajímavé popularizační přednášky, besedy, promítání, workshopy nebo kvíz. Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě otevře dveře malým i velkým nadšencům vědy už od 17 hodin.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 25.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Přijďte se dozvědět více o studentských výjezdech v rámci programu Erasmus+

Rádi byste studovali v cizině, ale nevíte kam vyrazit? Přijďte na workshop ke studentským výjezdům v rámci programu Erasmus+.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 22.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

III. opavské historické sympozium – Krnovsko: Proměny regionálních identit od středověku po současnost

V úterý 6. září proběhlo na půdě naší fakulty třetí opavské historické sympozium pořádané Výzkumným centrem pro kulturní dějiny Slezska a střední Evropy při Ústavu historických věd. Stejně jako tomu bylo v předchozích letech, i toto mezinárodní setkání odborníků z českých a polských badatelských pracovišť bylo inspirováno výročím. Po Opavském kongresu (1820) a vymření levobočné linie opavských Přemyslovců (1521) se předmětem úvah a diskuzí účastníků sympozia stalo Krnovsko a proměny s ním spojených (regionálních) identit. Přesně před čtyřmi sty lety totiž Karel I. Lichtenštejnský získal Krnovské knížectví (1623) a tento šlechtický rod tak v čele země vystřídal po jejich bezmála století trvající vládě krnovské Hohenzollerny.
 • Karin Martínková
 • hlavní
 • 22.09.2022
 • Slezská univerzita v Opavě

Slezská univerzita si bude volit nového rektora

Posledním únorovým dnem příštího roku skončí druhé funkční období stávajícího rektora Slezské univerzity v Opavě doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D. Protože i ten nejúspěšnější rektor potřetí za sebou již dle zákona vykonávat funkci rektora nemůže, je nutné již nyní zahájit proces výběru nového rektora či rektorky. Univerzitní Akademický senát proto vypsal volbu na kandidáta/ky, kdy členové akademické obce mohou podávat své návrhy. Veřejné představení kandidátů a kandidátek, jež přijmou nominaci a o funkci rektora/ky se budou ucházet, se uskuteční v říjnu.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 19.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

9. ročník festivalu Opavský páv zahájí dokument Let viny

Do soutěže letošního ročníku mezinárodního festivalu studentských filmů Opavský páv se přihlásilo 142 filmů z celého světa. Festival proběhne v Opavě 10.–13. října v univerzitním areálu na Hauerově ulici, doprovodný program také v kostele sv, Janů a v ulicích města. Vstup na festival je tradičně zdarma.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 19.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Pokračování archeologického výzkumu v Litomyšli – Nedošíně

Před rokem jsme zde psali o zjišťovacím výzkumu, prováděném v první polovině srpna 2021 na neolitickém sídlišti u Nedošína Ústavem archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty naší univerzity a Archeologickým oddělením Regionálního muzea v Litomyšli v rámci studentské praxe a s podporou interního projektu Slezské univerzity č. SGS/6/2021. Byly prokopány dvě sondy, v sondě S 1/21 zachycena stěna dřevěné budovy s přiléhajícím hliníkem a typickou píckou, v sondě S 2/22 část průběhu kruhovitého příkopu.
 • Adam Poštolka
 • hlavní
 • 19.09.2022
 • Slezská univerzita v Opavě

Na Slezské už PETkám odzvonilo! Točte vodu zdarma!

Slezská univerzita již v minulém akademickém roce pro své studenty a zaměstnance dohodla do čtyř svých budov instalaci zdrojů čerstvé, mikrofiltrované vody, kterou si lze natočit z automatů Filtermac do vlastní láhve, a vyloučit tak ze své spotřeby mnoho kilogramů plastů z PET lahví. Od nového akademického roku 2022/23 se univerzita pro své studenty rozhodla pomoci dotovat možnost čerpání této prvotřídní vody tak, aby byla pro studenty zdarma.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 12.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Podporujeme studenty doktorského studia

Studenty doktorského studia na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě podporujeme a vedeme je k tomu, aby se mohli právě díky finanční podpoře naplno věnovat řešení svých témat disertační práce. Tak tomu bylo také u studenta doktorského programu oboru Historie se zaměřením na české a československé dějiny Mgr. Tomáše Krömera.
 • Lukáš Stavěl
 • hlavní
 • 07.09.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Sdílení zkušeností ze zahraničních mobilit

Ve čtvrtek 25. 8. 2022 se odehrál v Rybím pavilonu v areálu Hauerova 4 Event s názvem "Po-příjezdové přednášky akademických/administrativních pracovníků z jejich Erasmus+ mobilit". První ročník cyklu přednášek se uskutečnil za podpory ESF projektu s názvem OPEN UNI - zlepšení otevřenosti a atraktivnosti studia na SU a byli bychom rádi, kdyby se každoroční popříjezdová setkání stala tradicí.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 15.08.2022
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Studium archeologie opět v Opavě

Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity získala akreditaci na nový studijní program. Již od blížícího se akademického roku 2022/2023 nabízí studium programu Archeologie, a to hned ve dvou specializacích. Příjem přihlášek je spuštěn od 17. srpna do 17. září 2022.