• Kamila Návratová
 • hlavní
 • 14.09.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Je na čase bavit se o čase

Čas je ústředním tématem letošní Noci vědců, na jejímž programu se podílejí vysoké školy a vědecká pracoviště z různých koutů Česka, Filozoficko-přírodovědeckou fakultu Slezské univerzity v Opavě nevyjímaje.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 10.09.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Opavský páv už za měsíc!

Od úterý 12. října do čtvrtka 14. října 2021 proběhne na půdě Slezské univerzity 8. ročník mezinárodního festivalu studentských filmů Opavský páv.
 • Jakub Plaskura
 • hlavní
 • 06.09.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Medailí Silesia docta et culta ocenil rektor Slezské univerzity 30 let práce prof. PhDr. Vladimíra Birguse

Medaile Silesia docta et culta je jedním z nejvyšších ocenění, které Slezská univerzita uděluje. U příležitosti zahájení výstavy 30+ Institutu tvůrčí fotografie (ITF) ji rektor Slezské univerzity doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. v pátek 3. 9. 2021 udělil jejímu zakladateli a dlouholetému vedoucímu „za vybudování, rozvoj a rozmach Institutu tvůrčí fotografie FPF SU jako vysoce kredibilní a uznávané vzdělávací instituce v oboru tvůrčí fotografie v ČR i zahraničí“. Z šesti vysokoškolských pracovišť v ČR, které poskytují specializované studium fotografie, ITF vzdělává největší počet studentů, jejichž tvorba je pravidelně oceňována prestižními fotografickými cenami v tuzemsku i zahraničí. Prof. Birgus je sám uznávaným fotografem, kurátorem a historikem fotografie s velmi bohatou ediční a výstavní činností. Ocenění bylo uděleno k 30. výročí vzniku Institutu tvůrčí fotografie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě u příležitosti 30 let Slezské univerzity. Čerstvého laureáta medaile Silesia docta et culta jsem požádala o krátký rozhovor.
 • Jakub Plaskura
 • hlavní
 • 06.09.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Dvojnásobný důvod k oslavě. Profesor Štreit slaví 75. narozeniny a obdržel prestižní ocenění

Má vzezření pohádkového dědečka a vlídným dojmem mě polapil i poté, co ke mně poprvé promluvil. Narodil se na Valašsku a hrdě o sobě prohlašuje, že celý život žije na vesnici. Člověk, ze kterého čiší pokora, klid a empatie. Všechny tyto ctnosti dokáže přenést do svých fotografií, až v člověku vyvolá pocit, že jde o cosi samozřejmého. Desítky let se věnuje fotografii sociální problematiky a svými snímky se snaží pomáhat lidem na okraji společnosti. Muž, který je držitelem nespočetných cen a ocenění, mezi nimiž najdete i Medaili Za zásluhy I. stupně udělenou prezidentem ČR, Cenu Jantar Moravskoslezského kraje za celoživotní dílo či ocenění Osobnost české fotografie. To je pedagog Institutu tvůrčí fotografie (ITF) Slezské univerzity v Opavě, první fotograf v ČR a SR, který obdržel titul Doctor honoris causa udělený bratislavskou VŠVU, prof. Mgr. Jindřich Štreit, dr. h. c., se kterým jsme si povídali. Aby toho nebylo málo, tak při příležitosti mistrova životního jubilea, jej ocenil také rektor naší školy Pavel Tuleja medailí Silesia docta et culta nejen za jeho celožitovtn dílo, ale také za to, jak neúnavně a oddaně předává své vědomosti a zkušenosti studentům ITF. Panu profesorovi tímto přejeme pevné zdraví do dalších let a mnoho nových nápadů.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 31.08.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Opavští archeologové se podíleli na nálezu neolitického rondelu

Nečekané výsledky přinesl zjišťovací terénní výzkum Ústavu archeologie Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě a Regionálního muzea v Litomyšli, který od 3. do 13. srpna 2021 probíhal v Litomyšli – Nedošíně na pravěkém sídlišti, objeveném na začátku nového milénia. Archeologové objevili neolitický rondel.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 24.08.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

30+ – 30 let Institutu tvůrčí fotografie

Rozhovor Jany Bryndové s Vladimírem Birgusem.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 08.08.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Mgr. Radek Glabazňa, Ph.D., M.A. - In Memoriam

Po těžké nemoci nás ve věku pouhých 41 let opustil Radek Glabazňa, oblíbený pedagog a vynikající anglista Ústavu cizích jazyků. Vystudoval učitelství angličtiny a češtiny na Slezské univerzitě v Opavě. Magisterské studium se zaměřením na anglickou literaturu absolvoval v britském Southamptonu.
 • Jakub Plaskura
 • hlavní
 • 09.07.2021
 • Slezská univerzita v Opavě

Kolik řečí umíš, tolikrát jsi člověkem. Pro Lingua se rozjíždí na plné obrátky!

Na podzim 2020 vznikl na Ústavu cizích jazyků (ÚCJ) Filozoficko-přírodovědecké fakulty unikátní projekt, který na Slezské univerzitě v Opavě nemá obdoby. Z pouhé myšlenky se stala skutečnost, za kterou můžeme vděčit duchovní matce projektu Pro Lingua prof. PhDr. Ivě Zündorf, Ph.D., která působila na ÚCJ jako vedoucí oddělení germanistiky. Nebýt jejího neobyčejného nadšení pro německý jazyk a kulturu, neměla by univerzita toto jazykové, metodické a kulturní centrum výuky jazyků k dispozici.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 01.07.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Hyde Park informačních profesionálů v Opavě

Hyde park informačních profesionálů je dnes už tradiční prostor pro setkávání studentů knihovnictví s vybranými odborníky z praxe na půdě Slezské univerzity. Pandemická situace v minulém a letošním roce a on-line výuka přinesla změnu, a to možnost otevřít virtuální akci široké veřejnosti. I do budoucna plánujeme, aby otevřená a dostupná všem zájemcům zůstala.
 • Kamila Návratová
 • hlavní
 • 30.06.2021
 • Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě

Pedagog ITF Josef Moucha a studenti ITF byli oceněni v soutěži Osobnost české fotografie

Hlavní cenu v soutěži – ocenění a titul Osobnost české fotografie 2020 – za dlouhodobý přínos fotografii totiž získal pedagog, teoretik a historik fotografie a fotograf docent Josef Moucha.