Doplňovací volby AS FPF SU: oznámení kandidátů

  • Peter Mlích
  • 24.02.2020
.

Volební komise Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě

V souladu s harmonogramem doplňovacích voleb do komory akademických pracovníků Akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty Slezské univerzity (dále jen AS FPF SU) byly dne 24. 2. 2020 za účasti členů volební komise vyzvednuty z Ústřední podatelny Slezské univerzity návrhy kandidátů na senátory AS FPF SU.

Volební komise konstatuje, že ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 6 obálek s návrhy kandidátů, které obsahovaly 5 návrhů kandidátů, tyto návrhy splňovaly veškeré předepsané náležitosti.

Do komory akademických pracovníků AS FPF SU byli navrženi níže uvedení kandidáti:

BROŽOVSKÁ ONDERKOVÁ Jana, Mgr., Ph.D. – Ústav bohemistiky a knihovnictví, odborný asistent,
NOVOTNÁ Anna, Mgr., Ph.D. – Ústav informatiky, odborný asistent,
STUCHLÍKOVÁ Jana, Ing. – Ústav lázeňství, gastronomie a turismu, odborný asistent,
RADEK David, Mgr., Ph.D. – Ústav historických věd, odborný asistent,
URBANEC Miroslav, Mgr. , Ph.D., Ústav cizích jazyků, odborný asistent.

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality