Seznamu kandidátů pro nadcházející volby do FPF AS

 • Peter Mlích
 • 21.01.2020
.

Dílčí volební komise Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě

V souladu s harmonogramem řádných voleb do Akademického senátu Slezské univerzity (dále jen AS SU) za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu v Opavě (dále jen FPF) byly dne 20. 1. 2020 za účasti členů dílčí volební komise vyzvednuty z Ústřední podatelny Slezské univerzity návrhy kandidátů na senátory AS SU za FPF.

Volební komise konstatuje, že ve stanoveném termínu bylo přijato celkem 18 obálek s návrhy kandidátů. Do komory akademických pracovníků bylo navrženo celkem sedm kandidátů a do studentské komory byli navrženi tři kandidáti, tyto návrhy splňovaly veškeré předepsané náležitosti.

Do komory akademických pracovníků AS SU za FPF byli navrženi níže uvedení kandidáti:

 • DURCZAK Ondřej, MgA. Mgr. - Institut tvůrčí fotografie, odborný asistent,
 • HÖFLEROVÁ Eva, doc. PhDr., Ph.D. – Ústav bohemistiky a knihovnictví, docent,
 • LANGER Miroslav, RNDr., Ph.D. – Ústav informatiky, odborný asistent,
 • RADEK David, Mgr., Ph.D. – Ústav historických věd, odborný asistent,
 • SIOSTRZONEK Jiří, doc. PhDr., Ph.D. – Institut tvůrčí fotografie, docent,
 • VOJTAL Petr, PhDr. – Kabinet lektorské výuky, odborný asistent,
 • WEISS Michaela, PhDr. , Ph.D., Ústav cizích jazyků, odborný asistent.

Do studentské komory AS SU za FPF byli navrženi tito kandidáti:

 • JAMNICKÝ Jan - B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus, 2. ročník,
 • TREMBAČ Jakub - B6503 Gastronomie, hotelnictví a turismus, 3. ročník,
 • ZEMAN Miroslav, MgA. Bc. – P8204 Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, 1. ročník
Přílohy

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality