Volby do akademického senátu SU za FPF - harmonogram

  • Peter Mlích
  • 13.01.2020
.

Dílčí volební komise Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě  Slezské univerzity v Opavě stanovuje harmonogram řádných voleb do akademického senátu Slezské univerzity v Opavě za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu.

Harmonogram voleb:
1. kolo
                25. února 2020                    12:00 – 16:00, místnost č. 220, Masarykova třída 37,
                26. února 2020                    09:00 – 13:00, místnost č. 219, Bezručovo náměstí 13,
                27. února 2020                     12:00 – 16:00, Ateliér, Hauerova 4.

Pro navržení kandidáta do AS SU platí následující pravidla:

  • Kandidát do AS SU musí být členem akademické obce SU.
  • Členství v ústřední volební komisi nebo dílčí volební komisi je neslučitelné s kandidaturou do senátu.
  • Návrh na kandidáta do AS SU může podat každý člen akademické obce SU pouze v rámci své komory.
  • Návrh na kandidáta do AS SU musí být písemný a musí obsahovat jméno navrhovaného, komoru, do které je navrhován, podpis navrhovatele, souhlas a podpis navrhovaného.
  • V případě kandidáta do komory akademických pracovníků musí návrh dále obsahovat název pracoviště, pracovní zařazení, v případě kandidáta do studentské komory zase studijní program a ročník navrhovaného.

Návrhy kandidátů na senátory lze podávat na Ústřední podatelně SU (Bezručovo náměstí 14) v termínu od 9.  prosince 2019 do 16. ledna 2020, 12:00. Obálku s návrhem je třeba označit „Volby AS SU, FPF“.

Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 20. ledna 2020 do 14:00 hodin na úřední desce SU a Filozoficko-přírodovědecké fakulty a na webových stránkách Filozoficko-přírodovědecké fakulty.

Do AS SU v Opavě budou za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu zvoleni kandidáti s nejvyššími počty hlasů na rozhodujících místech, tzn.

  • do komory akademických pracovníků první 4 kandidáti,
  • do studentské komory první 3 kandidáti.

V případě stejného počtu hlasů pro kandidáty na posledním volitelném a již nevolitelných místech rozhodne další kolo voleb, kde se již bude hlasovat pouze mezi těmito kandidáty se shodným počtem hlasů.
Případné druhé kolo voleb se uskuteční ve dnech od 3. března do 6. března 2020. Konkrétní termíny a místa konání druhého kola voleb budou upřesněny.

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality