Protokol o výsledcích 2. kola doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu SU, FPF

  • Peter Mlích
  • 01.11.2019
.

Protokol o výsledcích 2. kola doplňovacích voleb do studentské komory Akademického senátu SU, FPF konaných ve dnech 30. – 31. října 2019

Složení volební komise:  Mgr. Ondřej Mazurek (předseda), Mgr. Martin Urbanec, Ph.D., BcA. Filip Košťálek (členové).

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 44
Počet platných hlasovacích lístků: 44, tj. 2,8 %

Počty obdržených hlasů:
TREMBAČ Jakub, B6503 - Gastronomie, hotelnictví a turismus – 3. ročník, 34
LANGER Miroslav, RNDr., Ph.D., N7310 -  Filologie – 2. ročník, 13

Do studentské komory AS SU FPF byli zvoleni:
Jakub Trembač
RNDr. Miroslav Langer, Ph.D.


V Opavě, 31. 10. 2019
Mgr. Ondřej Mazurek
Mgr. Martin Urbanec, Ph.D.
BcA. Filip Košťálek
členové dílčí volební komise


Příloha:

vysledky2kolavoleb.pdf

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality