Doplňovací volby do studenstké komory AS

  • Peter Mlích
  • 02.10.2019
.
Dílčí volební komise Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě Slezské univerzity v Opavě stanovuje harmonogram a způsob podávání návrhu na kandidáty do doplňovacích voleb do studentské komory as su za Filozoficko-přírodovědeckou fakultu.

Harmonogram voleb:

1. kolo:

            16. října 2019   8:00 – 12:00, místnost č. 219, Masarykova 37,
            17.  října 2019  8:00 – 12:00, místnost č. 220, Bezručovo náměstí 13,
            17. října 2019   13:00 – 17:00, č. 2.1 (objekt F), Hradecká 17.

Návrh kandidátů na senátory studentské komory AS SU za FPF se podává na ústřední podatelně SU (Bezručovo náměstí 14) v termínu od 7. října 2019 do 9. října, 10:00 hodin.

Návrh musí být písemný, musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného, studijní program a ročník. Dále musí návrh obsahovat souhlas navrhovaného s kandidaturou do senátu.

Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději do 11. října 2019 do 14:00 hodin na úřední desce SU a SU FPF, webových stránkách SU FPF.

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality