Doplňovací volby do studentské komory AS FPF SU

  • Peter Mlích
  • 18.11.2020
.

"Volební komise akademického senátu oznamuje vypsání doplňovacích voleb (2 uvolněná místa) do studentské komory akademického senátu Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Studenti, kteří by se rádi podíleli na práci senátu a chodu senátu mohou podávat své přihlášky od 18. listopadu 2020 do 5. února 2021, samotné volby se uskuteční v souladu s Volebním řádem Filozoficko-přírodovědecké fakulty v prvním týdnu letního semestru.

Vyplněný a podepsaný formulář návrhu kandidáta je potřeba odevzdat v obálce označené textem "VOLBY FPF 2020" na Ústřední podatelně Slezské univerzity (Bezručovo náměstí 14) nebo zaslat (rovněž v obálce označené textem "VOLBY FPF 2020") poštou na adresu:

Ústřední podatelna univerzity
Bezručovo nám. 885/14
746 01 Opava

Podané návrhy kandidátů budou zveřejněny nejpozději 9. února 2021 do 14:00 hodin na úřední desce SU a SU FPF, webových stránkách SU FPF. 


Oznámení voleb: 
oznameniVoleb.pdf

Formulář pro návrh kandidáta v případě, že máte vlastního navrhovatele:
navrhKandidata_1kolo_malySenatFPF_doplnovaci_studenti.pdf

Formulář pro návrh kandidáta (již s podpisem navrhovatele):
navrhKandidata_sNavrhovatelem.pdf

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality