Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie + Opatření k prevenci nákazy koronavirem

  • Peter Mlích
  • 27.02.2020
.

Rozhodnutí k mimořádným opatřením při nebezpečí vzniku epidemie


Opatření k prevenci nákazy koronavirem

V souvislosti s šířením nákazy koronavirem si Vám dovolujeme postoupit stanoviska Krajské hygienické stanice a Domu zahraniční spolupráce k přijetí opatření v případě studentů a zaměstnanců, kteří se budou vracet do ČR z oblastí, kde se nákaza koronavirem vyskytuje.

Vedení fakulty doporučuje v návaznosti na stanovisko Krajské hygienické stanice omezit výjezdy a příjezdy studentů a zaměstnanců fakulty do/z postižených regionů.

Stanovisko Krajské hygienické stanice z 25.02.2020:

Studenti, kteří se nachází v oblasti, kde se nákaza vyskytuje, budou muset primárně respektovat rozhodnutí tamních místních úřadů o případné karanténě nebo izolaci.

Pokud se budou vracet do ČR, záleží na tom, zda mají, případně nemají klinické příznaky onemocnění (horečka nad 38°C, dušnost, kašel atd.). Pokud ano, je jejich povinností ihned po návratu kontaktovat lékaře (bez návštěvy zařízení - např. telefonem). Budou zajištěni, bude jim proveden odběr a budou sledováni na inf. oddělení.

Pokud žádné klinické příznaky nemají, ať se neprodleně po návratu obrátí na spádové pracoviště KHS MSK, kde epidemiolog provede zhodnocení rizika. Pravděpodobně jim bude doporučeno sledování svého zdravotního stavu a minimalizace kontaktů s veřejností po dobu 14 dnů.

MUDr. Petr Kopřivík
Vedoucí oddělení

Oddělení protiepidemické

+420 554 774 120 • +420 724 181 696

Stanovisko Domu zahraniční spolupráce:

Na našich webových stránkách naleznete oficiální vyjádření DZS k této situaci ve vztahu k mezinárodním programům spravovaných DZS:

https://www.naerasmusplus.cz/cz/o-programu/koronavirus-a-mezinarodni-programy/ 

DZS zároveň doporučuje, aby příjemci grantů informovali všechny účastníky mezinárodních programů, kteří se nacházejí, nebo plánují vyjet do některé ze zasažených oblastí, o možnosti obrátit se s dotazy na zastupitelské úřady, instituce a školy v místě pobytu.

Upozorňujeme, že je na rozhodnutí příjemců grantů a individuálních účastníků, jak chtějí realizovat plánované aktivity. Program Erasmus+ pamatuje ve svých stanovách i na nepředvídatelné, výjimečné situace. V odůvodněných a doložených případech lze při zkrácení nebo zrušení pobytu v zahraničí využít institutu vyšší moci. Řešení těchto případů bylo popsáno ve sdělení 24. února a i nadále se bude odvíjet od konkrétní situace a okolností, musí proto být vždy konzultována s DZS. Pro vyhodnocení možnosti uplatnění principu vyšší moci bude mimo jiné nezbytné doložit reálné náklady, které vznikly v důsledku vyšší moci.

Ing. Olga Heclová
Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání

Tel.: (+420) 221 850 607

Dům zahraniční spolupráce