Studentská grantová soutěž na rok 2020

  • Peter Mlích
  • 08.01.2020
.

Rektor SU vyhlásil Rozhodnutím rektora č. 20/2019 Studentskou grantovou soutěž na rok 2020.

Pokračující projekty:

Termín odevzdání části B: pokračování v r. 2020 na odd. pro vědu a zahraniční styky - 17.2.2020

Formulář Žádosti o pokračování SGS v roce 2020 - část B

Nové projekty:

Termín odevzdání žádostí o přidělení projektu SGS v r. 2020 na odd. pro vědu a zahraniční styky - 17.2.2020

Formulář Žádosti o udělení SGS na rok 2020