Interní grantová soutěž na rok 2020

  • Eva Jakubcová
  • 03.10.2019
IGS 2020

Rektor SU vyhlásil Interní grantovou soutěž na rok 2020.

Podrobné informace k vyhlášení Z D E.

Termín pro podání návrhů projektů na fakultní odd. pro vědu a zahraniční styky je pátek 1.11.2019 ve 4 tištěných vyhotoveních a 1x elektronicky na adresu eva.jakubcova@fpf.slu.cz