GA ČR vyhlášení veřejných soutěží na rok 2020

  • Eva Jakubcová
  • 25.02.2019
GA ČR 2020

Grantová agentura ČR vyhlásila veřejné soutěže v oblasti základního výzkumu na podporu řešení projektů s počátkem řešení od 1.1.2020.

Vyhlášené kategorie:

Standardní projekty

Mezinárodní projekty

Juniorské projekty

EXPRO

Vstup do aplikace GRIS.

Více informací včetně zadávací dokumentace ZDE.

Termín předání finální verze návrhu projektu v elektronické podobě na fakultní odd. pro vědu a zahraniční styky - 27.3.2019.