• 0

Studentská grantová soutěž na rok 2019

  • Eva Jakubcová
  • 10.12.2018
SGS 2019

Rektor SU vyhlásil Rozhodnutím rektora č. 25/2018 Studentskou grantovou soutěž na rok 2019.

Pokračující projekty:

Termín odevzdání části B: pokračování v r. 2019 na odd. pro vědu a zahraniční styky - 18.2.2019

Formulář Žádosti o pokračování SGS v roce 2019 - část B

Nové projekty:

Termín odevzdání žádostí o přidělení projektu SGS v r. 2019 na odd. pro vědu a zahraniční styky - 18.2.2019

      Formulář Žádosti o udělení SGS na rok 2019