Barrande mobilita

  • Peter Mlích
  • 13.04.2023
.

Barrande mobilita je česko-francouzský program výzkumné mobility, jehož cílem je podpořit rozvoj vědeckých výměn mezi laboratořemi obou zemí podporou nové spolupráce a účasti mladých výzkumných pracovníků a doktorandů.

Výzva je otevřená všem vědním oborům a předložené projekty musí spadat do oblasti základního výzkumu

Podrobné informace zde:

https://www.campusfrance.org/fr/barrande

https://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podani-zadosti-o-poskytnuti-dotace-ze-statniho-4

Uzávěrka přihlášek je 31. 5. 2023.