Veřejná soutěž INTER-COST (LTC18)

  • Petr Korviny
  • 07.11.2017

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-COST (LTC18). Cílem podprogramu je podpora zapojení českých vědeckých týmů do evropské mnohostranné spolupráce COST v oblasti základního výzkumu, průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje, a to formou nových akcí (tj. tematických okruhů vybíraných k podpoře příslušnými orgány COST), navrhovaných těmito českými vědeckými týmy, nebo jejich připojením se k akcím (tematickým okruhům) již navrženým jinými vědeckými týmy.