Vyhlášení Interní soutěže v rámci instituciálního plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) pro rok 2019

  • Peter Mlích
  • 13.09.2018

V souladu se Směrnicí rektora č. 13/2015 Zásady Interní soutěže v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě bylo vydáno Rozhodnutí rektora č. 15/2018, jímž se vyhlašuje Interní soutěž v rámci institucionálního plánu Slezské univerzity v Opavě (ISIP) s počátkem řešení projektů od 1. 1. 2019.

V souladu s vyhlášením ISIP Rozhodnutím rektora č. 15/2018 budou v roce 2019 podporovanými prioritami:

  • Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů.
  • Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti

Projektové žádosti  ISIP prosím předkládejte prosím na Oddělení pro rozvoja informace FPF do 15.10.2018

Plánovaná alokace finančních prostředků je  max. na 2 roky  tj. rok 2019 a  rok 2020.

Dokumenty:

Poslední aktuality

Zobrazit všechny aktuality