Bezpečnostně-preventivní opatření proti šíření koronaviru na kolejích

  • Peter Mlích
  • 13.03.2020
.

V souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 a vydanými usnesením vlády o nouzovém stavu je přijato s okamžitou platností dále uvedené bezpečnostněpreventivní opatření proti šíření koronaviru na kolejích Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě.

Koleje jsou pro veřejnost uzavřeny a je vyhlášen zákaz jakýchkoliv návštěv na kolejích, aby bylo v co největší míře omezeno shromažďování osob v zájmu ochrany veřejného zdraví.


Dodržování pravidla hygieny

Koronavirus se přenáší zejména kapénkovou cestou. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest. Inkubační doba je týden až čtrnáct dní. Po týdnu od nakažení se nemoc projeví neustupujícími horečkami. Dostavit se mohou i nepříjemné pocity, bolesti kloubů a svalů nebo projevy kašle. Důležité je proto dbát na hygienu – a to především pečlivou a častou hygienou rukou, umývejte si ruce antibakteriálním mýdlem nebo používejte antibakteriální gel s obsahem alkoholu.

Jedinci, kteří trpí respiračním onemocněním by měli pečlivě dodržovat pravidla respirační hygieny – při kýchání a kašlání užívat nejlépe jednorázové kapesníky a při kašlání a kýchání si zakrývat ústa paží nebo rukávem (nikoliv rukou).


Minimalizování kontaktu s ostatními lidmi

Nákaza se snadněji šíří v uzavřeném prostředí s pohybem většího množství lidí, kteří jsou v úzkém vzájemném kontaktu. Doporučujeme se proto vyhnout osobnímu kontaktu s ostatními lidmi a omezit Váš pobyt na kolejích, jestliže máte možnost odcestovat do svého bydliště.

Prosíme o dodržování výše uvedených opatření a základních hygienických pravidel. Každý z nás může svým zodpovědným chováním přispět k zamezení šíření tohoto onemocnění a mírnějším dopadům nákazy.