Upozornění v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020

  • Peter Mlích
  • 20.04.2020
.
Upozornění v souvislosti s Mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 15. 4. 2020

S ohledem na platné Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
smějí do budovy školy mj. jen ti studenti, kteří poskytli písemné
čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního
onemocnění v období předchozích dvou týdnů a o tom, že jim nebyla nařízena
karanténa.

Toto čestné prohlášení je možno učinit přímo v ISu, odkaz
je zveřejněn na titulní stránce.

Upozorňujeme, že čestné prohlášení jsou studenti povinni ve stejné
aplikaci zrušit, jakmile přestane platit některé z konstatování,
které je součástí prohlášení.

Informace o tom, že osoba učinila čestné prohlášení, je viditelná
zaměstnancům a učitelům na stránce Lidé a v Záznamníku učitele.