Harmonogram promocí - říjen 2019

  • Peter Mlích
  • 30.09.2019
.

Bakalářská promoce

se koná
v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě
v úterý dne 15. října 2019

v 9.30 hodin pro obory

Monitorování životního prostředí
Astrofyzika
Multimediální techniky
Lázeňství a turismus
Aplikovaná informatika (prezenční studium)
Aplikovaná informatika (kombinované studium)
Knihovnictví (prezenční studium)
Knihovnictví (kombinované studium)

ve 14.00 hodin pro obory

Archeologie + Historie
Český jazyk a literatura + Historie
Archeologie
Historie
Historie-muzeologie
Historie-památková péče
Italština (kombinované studium)
Angličtina pro školskou praxi
Česká literatura (prezenční studium)
Česká literatura (kombinované studium)
Audiovizuální tvorba
Tvůrčí fotografie

Žádáme absolventy, aby se na místo konání promoce dostavili ve společenském oděvu půl hodiny před začátkem promoce.
K prezenci si, prosím, doneste s sebou doklad totožnosti.
Upozornění: Absolventi bakalářského studia se nebudou převlékat do talárů.


Magisterská promoce

se koná
v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě
v úterý dne 15. října 2019

v 11.00 hodin pro obory

Angličtina + Němčina
Angličtina (prezenční studium)
Angličtina (kombinované studium)
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství angličtiny pro střední školy
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství dějepisu pro střední školy
Teoretická fyzika
Informatika a výpočetní technika
Informační a knihovnická studia (kombinované studium)
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu (prezenční studium)
Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu (kombinované studium)

ve 12.30 hodin pro obory

Archeologie
Kulturní dějiny
Ochrana kulturního dědictví
Kulturní dědictví v regionální praxi
Bohemistika
Audiovizuální tvorba
Tvůrčí fotografie

Žádáme absolventy, aby se na místo konání promoce dostavili půl hodiny před začátkem promoce.
K prezenci si, prosím, doneste s sebou doklad totožnosti.
Upozornění: Absolventi magisterského studia se budou převlékat do talárů.


Přílohy: