RD - 3/2019 - Kontrola studia za akad. rok 2018/19, zápis předmětů do zimního semestru akad. roku 2019/20 a zápis do akad. roku 2019/20 pro studenty prezenční a kombinované formy studia bc. a mgr. studijních programů na FPF v Opavě

  • Lenka Čápová
  • 31.07.2019
rd-2019-03-kontrola-studia.pdf