Promoce 26. června 2019

 • Peter Mlích
 • 29.11.2019
.

Bakalářská promoce se koná

v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě
ve středu dne 26. června 2019

v 9.00 hodin pro obor

 • Lázeňství a turismus

v 10.30 hodin pro obory

 • Angličtina pro školskou praxi
 • Italština (kombinované studium)
 • Česká literatura (prezenční studium)
 • Česká literatura (kombinované studium)
 • Knihovnictví (prezenční studium)
 • Knihovnictví (kombinované studium)

v 15.00 hodin pro obory

 • Astrofyzika
 • Aplikovaná informatika
 • Angličtina + Historie
 • Český jazyk a literatura + Historie
 • Angličtina + Český jazyk a literatura
 • Archeologie
 • Historie
 • Audiovizuální tvorba
 • Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo

Žádáme absolventy, aby se na místo konání promoce dostavili půl hodiny před začátkem promoce.

Upozornění: Absolventi bakalářského studia se nebudou převlékat do talárů.


Magisterská promoce

se koná v Kulturním domě Na Rybníčku v Opavě
ve středu dne 26. června 2019

ve 12.00 hodin pro obory

 • Angličtina (prezenční studium)
 • Angličtina (kombinované studium)
 • Němčina (kombinované studium)
 • Učitelství angličtiny pro střední školy + Učitelství němčiny pro střední školy
 • Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školy + Učitelství dějepisu pro střední školy

ve 13.30 hodin pro obory

 • Historie
 • Ochrana kulturního dědictví
 • Kulturní dědictví v regionální praxi
 • Audiovizuální tvorba
 • Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu (prezenční studium)
 • Knihovnictví se zaměřením na veřejné knihovny komunitního typu (kombinované studium)

Žádáme absolventy, aby se na místo konání promoce dostavili půl hodiny před začátkem promoce.

Upozornění: Absolventi magisterského studia se budou převlékat do talárů.


Přílohy: