Povinnosti studentů v souvislosti se SZZk - III (srpen 2019)

  • Peter Mlích
  • 29.11.2019
.
  1. Do 28. 6. 2019 - podat na studijním oddělení písemnou přihlášku k SZZk.
  2. Do 28. 6. 2019 - předložit ke kontrole studia na studijním oddělení index a vytištěný Zápisový list - část A Přehled o vykonaných zkouškách za akademický rok 2018/2019.
  3. Do 28. 6. 2019 - zkontrolovat své osobní údaje (datum narození, místo narození) v informačním systému STAG (Moje údaje → Trvalá adresa → Místo narození).

Dovolujeme si upozornit, že v případě uvedení nesprávných údajů Vám bude dle Směrnice rektora č. 10/2016 O úhradě nákladů za administrativní úkony na Slezské univerzitě v Opavě za vystavení nového dokladu o ukončení studia z důvodu uvedení chybných údajů absolventem/absolventkou účtován poplatek 500,- Kč.


Petra Moravcová
studijní oddělení
V Opavě dne 7. 6. 2019