RD-2017-06 - Stanovující bližší podmínky organizace druhého opravného termínu zápočtu nebo zkoušky z předmětu registrovaného opakovaně na Filozoficko-přírodovědecké fakultě v Opavě Slezské univerzity v Opavě pro akademický rok 2017/201

  • Peter Mlích
  • 04.09.2017